Sefydlwyd Biennale Fenis, neu’r Biennale Arte, ym 1895 a’r Biennale yw arddangosfa fwyaf y byd ar gyfer y celfyddydau gweledol. Er mwyn rhoi syniad o faint y digwyddiad: fe wnaeth 593,616 o bobl ymweld â Biennale 2019, gyda thua 24,762 o guraduron rhyngwladol, beirniaid, casglwyr ac artistiaid yn ymweld yn ystod y cyfnod rhagolwg (y tridiau cyn i’r arddangosfa agor yn swyddogol).

Mae Cymru yn Fenis yn cael ei gomisiynu, ei ddatblygu a'i reoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae Cymru bellach wedi bod â phresenoldeb yn y Biennale fel Digwyddiad Cyfochrog Swyddogol ers 2003 - sy'n golygu ein bod ni wedi cael cyfle i ddathlu talent o Gymru ar y llwyfan rhyngwladol naw o weithiau.

Cyflwyniadau blaenorol o Gymru yn Biennale Fenis

Ymhlith yr artistiaid a ddewiswyd ar gyfer cyflwyniadau blaenorol mae Sean Edwards, James Richards, Helen Sear, Bedwyr Williams a Tim Davies. Porwch ein hastudiaethau achos isod i ddarganfod mwy am y cyflwyniadau unigol.

Sut alla i gymryd rhan yn y Biennale?

Bydd y Biennale nesaf yn digwydd yn 2021. Mae yna mwy nag un ffordd o gymryd rhan.

 

Pwyllgor Cymru yn Fenis

Mae ceisiadau bellach ar agor i ymuno â Phwyllgor Cymru yn Fenis. Mae'r Pwyllgor fel arfer yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Gallwch ddarganfod mwy am y swyddi yma. Y dyddiad cau i wneud cais yw 6 Chwefror, 2020.

Goruchwylwyr Cymru yn Fenis

Mae ein rhaglen Invigilator Plus yn rhoi cyfle i dimau o artistiaid, curaduron a myfyrwyr gael profi Biennale Fenis, a chefnogi'r artist / artistiaid yr arddangosfa. Mae ein rhaglen yn rhoi profiad iddynt o rwydweithiau creadigol, ac yn cynnig cyfleoedd e i ehangu’r profiad o ymarfer celfyddyd gyfoes, yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Cynrychioli Cymru yn Fenis yn y Biennale

Rydym yn annog y rhai sydd â diddordeb mewn cynrychioli Cymru yn Biennale Fenis 2021 i danysgrifiwch i'n cylchlythyr i dderbyn y newyddion a’r wybodaeth ddiweddariaf.

 

Pam cynrychioli Cymru yn Biennale Fenis?

Mae pedwar nod craidd i gyflwyniad Cymru yn Fenis:

• Cyflwyno'r artistiaid mwyaf cyffrous a chreadigol sy'n gysylltiedig â Chymru.

• Canolbwyntio sylw rhyngwladol a chenedlaethol ar yr ystod amrywiol o waith sy'n dod o Gymru, ac yn ymwneud â hi.

• Creu profiadau a chysylltiadau rhyngwladol ar gyfer orielau, curaduron ac artistiaid a fydd yn datblygu'r celfyddydau gweledol yng Nghymru.

• Dathlu statws Cymru yn y Byd fel un deinamig, diwylliannol, sy’n yn edrych tua'r dyfodol.

Cyhoeddwyd adroddiad gwerthuso ar bresenoldeb Cymru yn y Biennale gan Arad yn 2016. Darllenwch y crynodeb yma.