Heblaw am y grymoedd dirprwyedig, mae gan y pwyllgorau swyddogaeth ymgynghorol.

Adroddant i’r Cyngor ar berfformiad y gweithgareddau perthnasol i gylch gwaith pob pwyllgor. Mae'r pwyllgorau yn dod ag unrhyw faterion sy’n achosi pryder neu feysydd lle y gellid gwella at sylw’r Cyngor.

Mae tri phwyllgor â grymoedd dirprwyedig:

  • Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl
  • Pwyllgor Cyfalaf
  • Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol

Bydd tri grŵp ymgynghorol yn adrodd i'r Cyngor hefyd:

  • Grŵp Monitro Cydraddoldebau
  • Grŵp Monitro’r Gymraeg
  • Pwyllgor Ymgynghorol Cymru yn Fenis

Mae pob pwyllgor yn cynnwys Aelodau’r Cyngor ac unigolion sydd wedi eu cyfethol, ac maent yn gweithredu dan gylch gwaith penodol.