Covid-19Coronafeirws: y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Amdanom ni

Beth mae Cyngor y Celfyddydau yn ei wneud?

Cyngor Celfyddydau Cymru yw’r corff cenedlaethol swyddogol sy’n cyllido a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru. 

 

A diverse audience looks on at a show
Illustration of a group making a Welsh rug

Ynghylch Cyngor Celfyddydau Cymru

Elusen annibynnol yw Cyngor Celfyddydau Cymru, ac fe’i sefydlwyd drwy Siarter Frenhinol ym 1994.

Illustration of man and woman planning something on a wall

Y prif feysydd yr ydym yn canolbwyntio arnyn nhw.

Mae gennym uchelgais o ran y celfyddydau yng Nghymru, a'n strategaeth yw creu man lle medrwn ddod o hyd, meithrin a rhannnu'r doniau gorau.

Illustration of people being interviewed by a person with a microphone

Ymchwil a gwerthuso.

Mae ein tîm ymchwil yn gwneud gwaith allweddol er mwyn ein cynorthwyo i ddeall pa faterion sy'n cael effaith ar y celfyddydau yng Nghymru.

Illustration of  a group of people with one holding their hand up

Rydym yn disgwyl i ni ein hunain gyrraedd safonau uchel.

Mae'r cyhoedd (yn gwbl gyfiawn) yn disgwyl i'r sefydliadau a arienir ganddynt fod yn effeithlon a chost effeithiol.

Illustration of people sat chatting in a coffee shop

Dyma'r holl ffyrdd i chi gysylltu â ni.

Trwy anfon e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb - eich dewis chi yw hi. Dyma'r holl ffyrdd i chi fedru cysylltu â ni.