Ein nod yw cyflawni ein gwaith i'r safon uchaf o ran effeithlonrwydd, a bod mor agored ac unplyg â phosib. Rydym yn choeddi Côd Ymarfer Gorau. Mae hwnnw'n amlinellu'r safonau a ddisgwyliwn - ac y mae gan y cyhoedd hawl i'w disgwyl - oddi wrth bawb sy'n rhan o fusnes y Cyngor.

Mae ein Côd Ymarfer Gorau yn ymwneud â:
 

  •     aelodau'r Cyngor
  •     aelodau Pwyllgorau
  •     Cymdeithion Celfyddydol
  •     Staff Cyngor y Celfyddydau