Data agored (open data) yw data sydd ar gael am ddim mewn fformat hawdd ei ddeall. Gellir ei ddefnyddio, ei ail-ddefnyddio a’i rannu gan bawb.

Y prif reswm dros wneud data ar gael, ar wahân i fod yn fwy agored a thryloyw, yw i adael inni wybod sut i wella’n gwaith a’n modd o weithio. 

Byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth cydraddoldeb am weithwyr ac ymgeiswyr fel data agored; dyma’r cyntaf mewn cyfres o gyhoeddiadau ar y pwnc.