Fel corff cyhoeddus, mae disgwyl i ni reoli arian y trethdalwyr mewn modd effeithiol ac atebol. Mae’r polisïau yma’n esbonio sut rydyn ni’n gwneud hyn.