Os mai eich dewis yw anfon e-bost, yna cofiwch ddewis yr adran berthnasol. Os nad y'ch chi'n siŵr at ba adran y dylai eich e-bost fynd, yna dewiswch 'ddim yn siŵr' o'r rhestr. Medrwch anfon neges atom yn y Gymraeg ynteu'r Saesneg.

Mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Bae Colwyn. Mwy am y lleoliadau yma.

Dros y ffôn

Os hoffech gysylltu â ni dros y ffôn, dyma'r rhif: 03301 242733 (Codir cyfraddau galwadau lleol ar gyfer pob galwad).

Pan fyddwch yn ffonio'r rhif ffôn, cewch ddewis o'r iaith yr hoffech gynnal y sgwrs : (1) Cymraeg neu (2) Saesneg.

Yna cewch nifer o ddewisiadau pellach i ddewis o'u plith.

Neu danfonwch SMS atom: 07797 800504

Y wasg

Cyswllt brys y tu allan i oriau gwaith arferol ar gyfer y wasg
Os ydych yn newyddiadurwr ac ag ymholiad brys y tu allan i oriau gwaith, yna rhowch ganiad i
+447964 688804 / 07969 821180 / 07967 161768 (codir taliadau ffonau symudol arferol).

Grantiau a gwybodaeth
Gwybodaeth am unrhyw un o'n cyfleoedd ariannu, cymorth i wneud cais am grant neu ddyddiadau cau ar gyfer ceisiadau.

Grantiau i ysgolion a dysgu creadigol
Gwybodaeth am y cynllun dysgu creadigol, gan gynnwys pa arian sydd ar gael.

Datblygu'r celfyddydau
Gwybodaeth gan un o'n swyddogion datblygu, neu i drafod prosiect posibl.

Cyfathrebu
Ymholiadau am gyflwyno datganiad i'r wasg neu hysbyseb swydd i'n gwefan.

Ymchwil
Gwybodaeth am unrhyw agwedd ar ein gwaith ymchwil, adroddiadau neu ystadegau.

Cyllid
Ymholiadau am eich anfonebau neu’r taliadau rydych chi’n eu disgwyl.

Prif Weithredwr
I gynnig adborth amdanom ni neu i drafod ein gwaith.

Llywodraethu
Ymholiadau am ein polisïau, sut rydym ni’n gweithio neu geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.

Adnoddau dynol
Gwybodaeth am ein swyddi gwag neu i drafod eich cais am swydd.

Rhyngwladol
Gwybodaeth am Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, gan gynnwys pa arian sydd ar gael.