Resource Type
Adnoddau Artist21.04.2020

Templed llif arian

Nodiadau cymorth gyda chyllid01.10.2019

Adnoddau ar gyfer grantiau presennol (a ddyfarnwyd cyn mis Hydref 2019)

Ymchwil a gwerthuso24.02.2020

Adolygiad Buddsoddi 2020: Ymateb i'r ymgynghoriad

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Adroddiad a datganiadau ariannol

Dogfennau strategol12.08.2019

Adroddiad a datganiadau ariannol 2018-19

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Adroddiadau blynyddol y Gymraeg

Adnoddau Artist07.11.2019

Amodau safonol contract gwasanaethau

Adnoddau Artist01.07.2019

Amodau Safonol Grant: Sefydliadau

Adnoddau Artist01.07.2019

Amodau Safonol Grant: Unigolion Creadigol Proffesiynol

Nodiadau cymorth gyda chyllid01.07.2019

Amodau Safonol Grantiau Portffolio Celfyddydol Cymru

Adnoddau Artist10.01.2020

Amrywiaeth yn ein sefydliad

Dogfen10.06.2019

Amserlen Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol, yn Llandudno

Ymchwil a gwerthuso28.04.2019

Arolwg o Bartneriaethau a Buddsoddi Celfyddydol Awdurdodau Lleol Cymru 2014/15

Ymchwil a gwerthuso21.05.2020

Arolwg o Bortffolio Celfyddydol Cymru 2019-20 1 Ebrill - 30 Medi

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Arolwg o Broffesiynolion Creadigol 2016

Ymchwil a gwerthuso27.04.2019

Arolwg Omnibws Cymru 2018: Oedolion a’r Celfyddydau