Resource Type
Nodiadau cymorth gyda chyllid01.10.2019

Adnoddau ar gyfer grantiau presennol (a ddyfarnwyd cyn mis Hydref 2019)

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Adroddiad a datganiadau ariannol

Dogfennau strategol12.08.2019

Adroddiad a datganiadau ariannol 2018-19

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Adroddiadau blynyddol y Gymraeg

Adnoddau Artist01.07.2019

Amodol Safonau Grant: Sefydliadau

Adnoddau Artist01.07.2019

Amodol Safonau Grant: Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen10.06.2019

Amserlen Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol, yn Llandudno

Ymchwil a gwerthuso28.04.2019

Arolwg o Bartneriaethau a Buddsoddi Celfyddydol Awdurdodau Lleol Cymru 2014/15

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Arolwg o Broffesiynolion Creadigol 2016

Ymchwil a gwerthuso27.04.2019

Arolwg Omnibws Cymru 2018: Oedolion a’r Celfyddydau

Ymchwil a gwerthuso28.04.2019

Arolwg Omnibws y Plant 2017

Dogfennau strategol06.02.2019

Arts and Health in Wales

Dogfennau strategol06.02.2019

Arweiniad Cydraddoldeb

Dogfennau strategol30.05.2019

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb, Cynllun Gweithredol 2019-20

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru

Adnoddau Artist17.10.2019

Asesu goblygiadau Brexit ar gyfer y celfyddydau