Resource Type
Research and evaluations05.02.2019

Adroddiad a datganiadau ariannol

Strategic documents01.01.2017

Adroddiad Blynyddol Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Research and evaluations01.02.2018

Adroddiad blynyddol y Gymraeg

Research and evaluations28.04.2019

Arolwg o Bartneriaethau a Buddsoddi Celfyddydol Awdurdodau Lleol Cymru 2014/15

Research and evaluations01.09.2016

Arolwg o Broffesiynolion Creadigol 2016

Research and evaluations27.04.2019

Arolwg Omnibws Cymru 2018: Oedolion a’r Celfyddydau

Research and evaluations28.04.2019

Arolwg Omnibws y Plant 2017

Strategic documents01.01.2018

Arts and Health in Wales

Research and evaluations01.08.2017

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru

Strategic documents01.11.2017

Blue Canary fundraising report

Research and evaluations01.03.2013

Blwyddyn o gelfyddydau 2012-13 (adroddiad blynyddol)

Policies05.02.2011

Canfyddiadau o Gyngor Celfyddydau Cymru a'r hyn sy'n ofynnol ganddo

Policies01.10.2012

Canllaw i Wybodaeth

Dogfennau cymorth ariannu15.04.2019

Canllawiau Criw Celf i sefydliadau 2018

Dogfennau cymorth ariannu15.04.2019

Canllawiau Cronfa Profi'r Celfyddydau 2019

Dogfennau cymorth ariannu01.05.2019

Canllawiau Cydrannu - Blwyddyn 8