Resource Type
Nodiadau cymorth gyda chyllid01.10.2019

Adnoddau ar gyfer grantiau presennol (a ddyfarnwyd cyn mis Hydref 2019)

Dogfennau strategol31.10.2019

Adolygiad Buddsoddi 2020

Dogfennau strategol01.11.2019

Adolygiad Buddsoddi 2020: Asesiadau Effaith Cyfunol (nid i'w hadolygu)

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Adroddiad a datganiadau ariannol

Dogfennau strategol12.08.2019

Adroddiad a datganiadau ariannol 2018-19

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Adroddiadau blynyddol y Gymraeg

Adnoddau Artist23.01.2020

Aelodau Annibynnol Pwyllgor Cymru yn Fenis (hysbyseb swydd)

Adnoddau Artist07.11.2019

Amodau safonol contract gwasanaethau

Adnoddau Artist01.07.2019

Amodol Safonau Grant: Sefydliadau

Adnoddau Artist01.07.2019

Amodol Safonau Grant: Unigolion Creadigol Proffesiynol

Adnoddau Artist10.01.2020

Amrywiaeth yn ein sefydliad

Dogfen10.06.2019

Amserlen Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol, yn Llandudno

Ymchwil a gwerthuso28.04.2019

Arolwg o Bartneriaethau a Buddsoddi Celfyddydol Awdurdodau Lleol Cymru 2014/15

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Arolwg o Broffesiynolion Creadigol 2016

Ymchwil a gwerthuso27.04.2019

Arolwg Omnibws Cymru 2018: Oedolion a’r Celfyddydau

Ymchwil a gwerthuso28.04.2019

Arolwg Omnibws y Plant 2017