Bob blwyddyn, rydyn ni’n cyhoeddi Adroddiad Blynyddol. Mae hyn yn gweithio fel adroddiad ar berfformiad, sy’n esbonio sut rydyn ni wedi rheoli ein gwaith.  Y mae hefyd yn adolygiad gweithredol sy’n dangos sut rydyn ni’n cyflawni ein hamcanion allweddol. Yn syml, mae’n giplun o’r hyn rydyn ni wedi’i wneud dros y flwyddyn ddiwethaf.

Am ein bod ni’n dosbarthu arian trethdalwyr er budd y cyhoedd yng Nghymru, mae’r ddogfen hefyd yn cynnwys adroddiadau ariannol manwl a rhestrau o’r holl grantiau rydyn ni wedi’u cynnig yn ystod y flwyddyn.