Covid-19Coronafeirws: y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Unigolion

Ariannu unigolion.

Rydym eisiau helpu cefnogi unigolion creadigol. Cliciwch ar bob opsiwn ariannu i gael gwybod mwy.

Grantiau bach a mawr a ariennir gan y Loteri

Grantiau ar gyfer gwaith rhyngwladol

Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol ar gyfer unigolion.

Cyllid ar gyfer datblygu a chyflwyno gwaith rhyngwladol.

Yn sgil y cyfyngiadau a’r ansicrwydd presennol sy’n gysylltiedig â theithio yn rhyngwladol, bydd y gronfa yn bennaf yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu prosiectau sy’n defnyddio platfformau ac adnoddau digidol.

Ar gau ar hyn o bryd.

Mentrau strategol

Cysylltwch am gymorth

Os ydych chi'n ansicr am eich cais, mae croeso i chi gysylltu â ni ar unrhyw adeg o'r broses.