Covid-19Coronafeirws: y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Sefydliadau

Ariannu sefydliadau.

Mae gennym lu o gyllid ar gael i sefydliadau. Cliciwch y teils i ddarganfod mwy.

Grantiau bach a mawr a ariennir gan y Loteri

Grantiau ar gyfer gwaith rhyngwladol

Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol ar gyfer sefydliadau.

Cyllid ar gyfer datblygu a chyflwyno gwaith rhyngwladol.

Yn sgil y cyfyngiadau a’r ansicrwydd presennol sy’n gysylltiedig â theithio yn rhyngwladol, bydd y gronfa yn bennaf yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu prosiectau sy’n defnyddio platfformau ac adnoddau digidol.

Ar gau ar hyn o bryd.

Mentrau strategol

Grantiau Dysgu Creadigol

Cysylltwch am gymorth

Os ydych chi'n ansicr am eich cais, mae croeso i chi gysylltu â ni ar unrhyw adeg o'r broses.