Covid-19Coronafeirws: y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Sefydliadau

Ariannu sefydliadau.

Mae gennym lu o gyllid ar gael i sefydliadau. Cliciwch y teils i ddarganfod mwy.

Grantiau bach a mawr a ariennir gan y Loteri

Grantiau ar gyfer gwaith rhyngwladol

Mentrau strategol

Grantiau Dysgu Creadigol

Cysylltwch am gymorth

Os ydych chi'n ansicr am eich cais, mae croeso i chi gysylltu â ni ar unrhyw adeg o'r broses.