Grantiau bach a mawr a ariennir gan y Loteri

Grantiau ar gyfer gwaith rhyngwladol

Mentrau strategol

Grantiau Dysgu Creadigol