Mae Marc Rees yn artist unigol sydd wedi gweithio ar brosiectau artistig bach, a mawr dros y blynyddoedd, mewn cymunedau led-led Cymru. Un o'r prosiectau amlycaf dros y blynyddoedd oedd Adain | Avion, a oedd yn rhan o Olympiad Diwylliannol Llundain 2012.

Yn y fideo byr isod, mae Marc yn dadlennu pa mor allweddol oedd yr arian oddi wrth y Loteri Genedlaethol wedi ei rannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru i'w ddatblygiad fel artist.