Ymhlith y 41 arddangoswr ar y rhestr, ynghyd ag artistiaid sefydledig a sawl un sydd heb arddangos ers tro, mae bron i hanner ohonynt yn newydd i’r Lle Celf.

Yn ogystal, mae cynrychiolaeth dda o ddalgylch y Brifwyl, a fydd yn rhoi stamp lleol ar y  sioe.

O baentiadau a chrochenwaith, celf ddigidol a gwaith metel, i animeiddio a fideo, mae’r ystod gelfyddydol yn eang.

“Mae’r arddangosfa yn Y Lle Celf yn codi’r llen ar yr hyn sy’n digwydd yn y byd celf yng Nghymru ar adeg benodol ac yn gyfle i ddathlu rhagoriaeth, dyfeisgarwch ac ymroddiad mewn celf a chrefft cyfoes,” meddai Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod. Detholwyd yr Arddangosfa. “Mae’n gyfle hefyd i godi trafodaeth ac annog y gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o’r celfyddydau gweledol .”

Detholwyd yr Arddangosfa Arbennig gan yr artist Manon Awst, y curadur Bruce Haines a’r arbenigwraig ar gelfyddydau cymhwysol Teleri Lloyd-Jones.

Gyda bod teilyngdod, cyhoeddir enwau enillwyr y Medalau Aur am Gelfyddyd Gain a Chrefft a Dylunio a’r Ysgoloriaeth Artist Ifanc yn yr Eisteddfod ar ddydd Sadwrn, 3 Awst. Yn ogystal, cyhoeddir enillwyr Gwobr Ifor Davies, am waith sy’n cyfleu ysbryd y frwydr dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru; Gwobr Tony Goble, am waith gan artist sy’n arddangos am y tro cyntaf ynghyd â Gwobr Bwrcasu Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru yn ystod yr wythnos. Yn ôl yr arfer, datgelir enillydd Gwobr Josef Herman – Dewis y Bobl am y gwaith mwyaf poblogaidd yn yr Arddangosfa Agored, ar ôl cyfri’r bleidlais, ar ddydd Sadwrn olaf yr Eisteddfod. Eleni am y tro cyntaf, fel arwydd o’i hymrwymiad at gefnogi artistiaid Cymru a’u pwysigrwydd yng nghyd-destun strategaeth gasglu’r corff, prynir gwaith gan Amgueddfa Cymru.

Gwireddir Y Lle Celf yn yr Eisteddfod Genedlaethol mewn partneriaeth gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.

Arddangosfa Agored Y Lle Celf 2019

Dyma restr o’r artistiaid sy’n cyfranogi eleni.

 

Susan Adams                https://susan-adams.co.uk/

Glyn Baines

Bev Bell-Hughes

Zena Blackwell              https://zenablackwell.tumblr.com/

Lisa Carter                    http://lisa-carter.com/

Sarah Carvell

Hannah Cash

Alison Craig                   https://stiwdiopenyrallt.com/

Kim Dewsbury

Gwen Evans

Ann Catrin Evans          http://www.anncatrinevans.co.uk/

Barry Eveleigh               https://www.eveleighphotography.net/

Rosie Farey

David Garner                 http://www.davidgarnerartist.com/

Morgan Griffith              http://www.sonomano.co.uk/

Helen Grove-White         https://www.helengrovewhite.co.uk/

Louise Hibbert              https://louisehibbert.com/          

+ Chloe Needham

Mark Houghton              http://www.markhoughton.com/

Maggie James               https://www.maggiejames.info/

Rhian Wyn Jones

Richard Lloyd Lewis       https://www.lloydlewis.co.uk/

Elfyn Lewis                   https://www.elfynlewis.com/

David W J Lloyd             https://daytripart.com/

Catrin Llwyd                  http://catrinllwyd.co.uk/

Gweni Llwyd

Gwenllian Llwyd

Kieran Lyons                 http://kieranlyons.uk/

Anne-Mie Melis             http://www.annemiemelis.eu/

Eleri Mills                      http://www.elerimills.co.uk/

Sara Rhoslyn Moore       https://sararhoslyn.wordpress.com/

Sian Parri

Tomos Sparnon             https://www.tomossparnon.com/

André Stitt                    http://www.andrestitt.com/

Siw Thomas

Laura Thomas               https://www.laurathomas.co.uk/

Daniel Trivedy               http://www.danieltrivedy.com/

James + Tilla Waters      https://www.jamesandtillawaters.co.uk/

Gwyn Williams               https://gwynwilliams.net/

Heulwen Wright             https://heulwenwrightglass.co.uk/