Mae Elusen Aloud yn dymuno penodi ymddiriedolwyr sydd â phrofiad sylweddol  o fyd y celfyddydau yng Nghymru i  ymuno â’r Bwrdd.. Elusen gymharol fach gydag uchelgeisiau mawr yw Aloud, ac rydym yn chwilio am rywun gweithgar ac ymroddgar i ddod â’i sgiliau a gwybodaeth at y bwrdd. Yn gyfnewid am eich cefnogaeth a’ch ymrwymiad, byddwch yn aelod allweddol o sefydliad eithriadol, deinamig a chreadigol sy’n newid bywydau pobl ifanc ledled Cymru.  Dyddiad cau:  Gorffennaf 6 2020 

 

 

 

Dyddiad cau: 06/07/2020