Mae Elusen Aloud yn dymuno penodi ymddiriedolwr sydd â phrofiad cyfrifyddu sylweddol i ymuno â’r Bwrdd ym mis Ionawr 2020. Elusen gymharol fach gydag uchelgeisiau mawr yw Aloud, ac rydym yn chwilio am rywun gweithgar ac ymroddgar i ddod â’i sgiliau a gwybodaeth at y bwrdd. Yn gyfnewid am eich cefnogaeth a’ch ymrwymiad, byddwch yn aelod allweddol o sefydliad eithriadol, deinamig a chreadigol sy’n newid bywydau pobl ifanc ledled Cymru.  

Dyddiad cau: 30/10/2019