Rydym yn elusen ddawns gyfranogol sy’n sefydliad llawen, chwilfrydig, prysur a llwyddiannus. Ein cenhadaeth yw dod â phobl, cymunedau, sefydliadau a mudiadau ynghyd a’u hysbrydoli drwy’r llawenydd sy’n gysylltiedig â dawns, ac rydym yn gwneud hynny drwy weithio ym Mhowys ac ymhellach o lawer na hynny.  

 

Rydym yn chwilio am Weinyddwr i ddatblygu neu feithrin ei yrfa/gyrfa gyda ni a sicrhau bod ein swyddfa brysur yn gweithredu’n hwylus o ddydd i ddydd.  

 

Dyddiad cau: 02/09/2019