Mae tactileBOSCH yn cyflwyno 'Under the Counter Culture’, rhaglen drochi, ymatebol i'r safle ac amlgyfrwng sy'n dathlu'r rhyng-gysylltiad rhwng celf a diwylliant nos. Mae UTCC yn digwydd ar draws sawl lleoliad gan gyflwyno arddangosfeydd, digwyddiadau, perfformiadau, dangosiadau a gweithdai cyfranogol.

Mae ‘Night Culture’ wedi bod ar flaen y gad o ran ymarfer gelfyddydol avant-garde ac mae esthetig ac awyrgylch diwylliant y clwb wedi llywio ac ysbrydoli gweithgaredd creadigol, gweithredu unigol a chyfunol lle mae swildod a disgwyliadau yn cael eu dadadeiladu, datgelu llwyfan ar gyfer mynegiant rhydd, arbrofi, cymryd rhan a chwarae.

Gofynnir i artistiaid gyflwyno gwaith sy'n archwilio ac yn dathlu pob agwedd ar ddiwylliant y nos a'r gweithgareddau gwrth-ddiwylliannol a di-normadol y mae'n eu hysbrydoli. Yr ydym yn disgleirio ar werth mannau nos i'n tirwedd drefol a'u gallu i greu amgylcheddau gweithredu sy'n annog cyfranogiad, dyfeisio ffurfiau diwylliannol newydd ac adeiladu cysylltiadau newydd a'u hymdrechion i adeiladu llwyfannau unigryw ar gyfer cynhwysiad, cysylltiad a phresenoldeb mewn byd o elyniaeth gynyddol a datgysylltu.

Mae tactileBOSCH yn gwahodd cyflwyniadau gan artistiaid newydd a rhai sydd wedi ennill eu plwyf. Gwahoddir artistiaid a cherddorion o bob cyfryngau i wneud cais, ond anogir gwaith byw, perfformiad, clyweledol a gosod yn arbennig. Mae cyfleoedd ar gael ar gyfer gwaith ar raddfa fawr sy'n ymatebol i safleoedd, preswyliadau artistiaid, hyfforddiant a mentora. Bydd yr artistiaid yn cael cynnig ffi yn ogystal â chymorth curadurol a thechnegol.https://tactilebosch.co.uk/underthecounterculture

Dyddiad cau: 06/09/2019