Resource Type
Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru

Adnoddau Artist09.12.2019

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru ers 2007

Adnoddau Artist17.10.2019

Asesu goblygiadau Brexit ar gyfer y celfyddydau

Dogfen08.02.2021

Asiant er Newid - Briff PDF

Dogfen08.02.2021

Asiant er Newid - Briff Word

Dogfen18.02.2021

Asiant er Newid - Hawdd ei Ddeall

Dogfen08.02.2021

Asiant er Newid - Print Bras

Nodiadau cymorth gyda chyllid22.05.2020

Atebion ychwanegol: Cronfa ymsefydlogi i unigolion

Dogfennau strategol06.02.2019

Blue Canary fundraising report

Ymchwil a gwerthuso22.10.2020

Blwyddyn Ieithoedd Brodorol UNESCO 2019 Adroddiad ac argymhellion gweithgarwch Cymru

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Blwyddyn o gelfyddydau 2012-13 (adroddiad blynyddol)

Dogfen06.02.2020

Briff Golygydd cynnwys digidol y parth dysgu creadigol

Dogfen16.02.2021

Briff yr Ymgeisydd ar gyfer rôl Prif Weithredwr

Dogfen23.03.2021

Bwrsariaeth NAFS - Ffurflen gais 2021

Polisiau05.02.2011

Canfyddiadau o Gyngor Celfyddydau Cymru a'r hyn sy'n ofynnol ganddo

Adnoddau Artist03.07.2019

Canllaw Cyffredinol ar Raglen Gyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru