Covid-19Coronafeirws: y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Rhyngwladol

Ariannu prosiectau rhyngwladol.

Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol ar agor ar gyfer ceisiadau gan unigolion a sefydliadau.

Grantiau ar gyfer gwaith rhyngwladol

Cysylltwch am gymorth

Os ydych chi'n ansicr am eich cais, mae croeso i chi gysylltu â ni ar unrhyw adeg o'r broses.