Rydym yn cynnig dau fwrsari ar gyfer Raglen Datblygu ar Raddfa Fechan yr Arts Marketing Association (AMA). Bydd pob bwrsariaeth yn talu 100% o gost y cynadleddwr. Fodd bynnag, bydd angen i chi ariannu eich taith eich hun yn ôl ac ymlaen i Leeds.

Mae'r Rhaglen Datblygu ar Raddfa Fach yn helpu arweinwyr sefydliadau diwylliannol i gyrraedd ac ymgysylltu mwy o bobl yn amlach. Mae'r rhaglen yn cynnwys preswylfa dau ddiwrnod a chwarter, gyda sesiynau hyfforddi ar-lein yn dilyn.

I ymgeisio, islwythwch y ffurflen gais, ei llenwi a’i dychwelyd at: Jemma@a-m-a.co.uk erbyn ddydd Mercher 16 Hydref 2019.