Er mwyn pori trwy'r prosiectau, teipiwch enw'r sefydliad, neu dewiswch ardal neu gynllun.

Chwilio fesul blwyddyn

Noder, os ydych chi'n chwilio fesul blwyddyn, mai dyma'r flwyddyn y dyfarnwyd grant i'r prosiect. Nid yw'n arwydd o bryd y cynhaliwyd y prosiect. Gyda phob canlyniad, mae'r golofn olaf yn dangos dyddiad terfyn y prosiect.

 

Lawrlwytho’r holl ddata

Eisiau gweld yr holl wybodaeth mewn un man? Lawrlwythwch y ffeil csv diweddaraf yma.