Er mwyn pori trwy'r prosiectau, teipiwch air allweddol i'r bocs, dewisiwch flwyddyn neu edrychwch ar y swm a ddosbarthwyd.