Resource Type
Ymchwil a gwerthuso12.06.2019

Omnibws y Plant: Rhyddhau data pennawd cychwynol

Dogfennau strategol12.02.2019

Operational plan 2017-18

Dogfennau strategol06.02.2019

Operational plan 2018-19

Dogfennau strategol06.02.2019

Our Space, Equality impact assesment

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Papur briffio: Canlyniad Refferendwm ur Undeb Ewropeaidd

Adnoddau Artist08.07.2019

Pecyn cymorth datblygu cynulleidfaoedd

Dogfennau strategol06.02.2019

Policy for managing members of the Arts Portfolio Wales

Polisiau01.05.2018

Polisi gwrth-dwyll 2018

Polisiau01.05.2018

Polisi preifatrwydd 2018

Nodiadau cymorth gyda chyllid16.04.2019

Profi'r Celfyddydau: Cydweithio Creadigol, Canllawiau Cyllidebol

Adnoddau Artist03.07.2019

Prosiectau Cyfalaf Mawr Nodiadau Canllaw Ychwanegol

Dogfen06.02.2019

Protected characteristics questions

Dogfen06.02.2019

Public value partnership between Arts Council of Wales and BBC Cymru

Cofnodion ac agendâu01.03.2018

Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol, Cylch Gorchwyl

Cofnodion ac agendâu01.04.2018

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl, Cylch Gorchwyl

Cofnodion ac agendâu01.03.2018

Pwyllgor Cyfalaf, Cylch Gorchwyl