Resource Type
Adnoddau Artist18.07.2019

Cynllun cyhoeddi enghreifftiol

Dogfennau strategol30.05.2019

Cynllun Gweithredu 2019-20

Adnoddau Artist05.02.2019

Cysylltu â ni: coeden ddoethineb

Ymchwil a gwerthuso18.07.2019

Data agored: Adroddiad cydraddoldeb cyflogwr

Ymchwil a gwerthuso01.10.2019

Data agored: Cyllid i gwmniau Portffolio Celfyddydol Cymru 2018-19

Ymchwil a gwerthuso18.07.2019

Data agored: Data cydraddoldeb ymgeisydd swydd

Dogfennau strategol17.06.2019

Datganiad am gaethwasiaeth fodern

Polisiau01.05.2017

Datganiad polisi cyflog

Dogfennau strategol24.09.2019

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Ymgynghoriad ar y Canllawiau Statudol

Polisiau18.07.2019

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 Polisi Codi Tâl

Dogfen06.02.2019

Developing audiences toolkit

Adnoddau Artist15.10.2019

Diffiniadau o Ffurfiau ar Gelfyddyd

Dogfen02.05.2019

Disgrifiad Swydd Cydlynydd Tîm

Nodiadau cymorth gyda chyllid27.06.2019

Dogfen maes Cymryd Rhan i Sefydliadau

Nodiadau cymorth gyda chyllid15.04.2019

Dogfen maes Cynhyrchu i sefydliadau 2018

Nodiadau cymorth gyda chyllid05.04.2019

Dogfen maes Cynhyrchu i unigolion creadigol proffesiynol 2018