Resource Type
Dogfennau strategol30.05.2019

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb, Cynllun Gweithredol 2019-20

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru

Adnoddau Artist09.12.2019

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru ers 2007

Adnoddau Artist17.10.2019

Asesu goblygiadau Brexit ar gyfer y celfyddydau

Dogfennau strategol06.02.2019

Blue Canary fundraising report

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Blwyddyn o gelfyddydau 2012-13 (adroddiad blynyddol)

Polisiau05.02.2011

Canfyddiadau o Gyngor Celfyddydau Cymru a'r hyn sy'n ofynnol ganddo

Adnoddau Artist03.07.2019

Canllaw Cyffredinol ar Raglen Gyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru

Adnoddau Artist18.07.2019

Canllaw gwerthuso a phecyn cymorth Criw Celf

Polisiau18.07.2019

Canllaw i wybodaeth

Nodiadau cymorth gyda chyllid04.10.2019

Canllawiau Ariannu’r Loteri Genedlaethol

Nodiadau cymorth gyda chyllid15.04.2019

Canllawiau Criw Celf i sefydliadau 2018

Nodiadau cymorth gyda chyllid15.04.2019

Canllawiau Cronfa Profi'r Celfyddydau 2019

Nodiadau cymorth gyda chyllid01.05.2019

Canllawiau Cydrannu - Blwyddyn 8

Nodiadau cymorth gyda chyllid01.11.2018

Canllawiau Cymru yn Nghaeredin 2019

Nodiadau cymorth gyda chyllid22.10.2019

Canllawiau Cysylltu: Cronfa Rhwydweithiau Ewropeaidd