Resource Type
Adnoddau Artist10.01.2020

Amrywiaeth yn ein sefydliad

Dogfen10.06.2019

Amserlen Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol, yn Llandudno

Ymchwil a gwerthuso28.04.2019

Arolwg o Bartneriaethau a Buddsoddi Celfyddydol Awdurdodau Lleol Cymru 2014/15

Ymchwil a gwerthuso21.05.2020

Arolwg o Bortffolio Celfyddydol Cymru 2019-20 1 Ebrill - 30 Medi

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Arolwg o Broffesiynolion Creadigol 2016

Ymchwil a gwerthuso27.04.2019

Arolwg Omnibws Cymru 2018: Oedolion a’r Celfyddydau

Ymchwil a gwerthuso19.03.2020

Arolwg Omnibws Cymru 2019 – Oedolion a’r Celfyddydau

Ymchwil a gwerthuso28.04.2019

Arolwg Omnibws y Plant 2017

Ymchwil a gwerthuso14.01.2021

Arolwg Omnibws yr Oedolion, 2019: Cymryd Rhan yn y Celfyddydau

Ymchwil a gwerthuso14.01.2021

Arolwg Omnibws yr Oedolion, 2019: Mynychu a Chymryd Rhan

Ymchwil a gwerthuso14.01.2021

Arolwg Omnibws yr Oedolion, 2019: Mynychu yn y celfyddydau

Dogfennau strategol06.02.2019

Arts and Health in Wales

Dogfennau strategol06.02.2019

Arweiniad Cydraddoldeb

Adnoddau Artist23.03.2020

Arweiniad i Gynllunio Busnes

Nodiadau cymorth gyda chyllid30.03.2021

Asesiad Cyfunol o'r Effaith ar Gydraddoldeb, Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Gymraeg

Dogfennau strategol30.05.2019

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb, Cynllun Gweithredol 2019-20