Yr Arglwydd Elis Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, sy'n penodi aelodau'r cyngor. Maent fel arfer yn rhan o'r cyngor am dair blynedd, ond mae modd ail-benodi unigolion am gyfnod pellach o dair blynedd. 

Phil George, Arts Council of Wales Chair

Phil George has been the Arts Council of Wales Chair since April 2016. At his appointment he stepped down from his role Creative Director of the Cardiff-based television production company Green Bay Media which specialises in high-end documentary projects for broadcasters in Wales, the UK networks and internationally. The company has won numerous awards at BAFTA and the Celtic Film and Television Festival which he co-founded in 2001.Previously, Phil was Head of Arts Music and Features at BBC Wales.

A proud son of the Rhondda Valley, Phil was educated there and at Christ Church Oxford. He has an honorary doctorate from the University of South Wales and in 2011 received the Inspire Wales award for his work at National Theatre Wales and Green Bay.

Andrew Miller

Andrew Miller's experience spans the UK's cultural industries. He began his career in broadcasting in the 1980s as the first disabled presenter of mainstream British television and went on to become a producer and director of arts & music documentaries. Andrew was Head of Performing Arts in the Midlands region for Arts Council England. Later, as the first Head of Creative Programming at the Royal Welsh College of Music & Drama, he established a new city centre arts complex in Cardiff promoting classical music, opera and theatre.

Uniquely Andrew is a National Council Member of both Arts Council England and The Arts Council of Wales. In 2018 Andrew was appointed by the Secretary of State for Work & Pensions to be the Government's Arts & Culture Sector Champion - a UK wide role to improve training, access & employment opportunities for disabled people.

Andy Eagle

Andy has been a member of the Arts Council since December 2016 and began his career in Wales as Head of Marketing at Swansea Grand Theatre, then Head of Cultural Services for Neath Port Talbot County Council and from 2000 – 2011 as Director of Theatr Brycheiniog, Brecon. Since 2011 he has been Chief Executive of Chapter Cardiff. In 2014 Andy spent a secondment working for the British Council in the Western Balkans based in Belgrade, Serbia where he advised various arts organisations and bodies on the artistic and business activities of Chapter.

Previous to becoming an Arts Council board member he sat on the boards of Music Theatre Wales and Swansea City Opera. Andy now lives in Cardiff.

Dafydd Rhys

Dafydd began as a member of the Arts Council in April 2017 following a long career in the television industry both as a producer of content and as a Broadcaster. He started his career with HTV Wales before moving to the independent sector. He has also held posts as a Comissioning Editor at S4C and was the channel"s Director of Content from 2012 until October 2016. He is now Director of the Aberystwyth Arts Centre.

Iwan Bala

Iwan Bala is an artist, lecturer and essayist who has exhibited widely in Wales and abroad over three decades and published numerous books on contemporary art in Wales. He became a member of the Arts Council in December 2016.

His work is in many public and private collections and he has held posts in public art organisations and taught on BA and MA Fine Art courses. He is currently External Examiner for MFA at Cardiff Metropolitan University and is researching for a PhD in ‘Custodial Aesthetics’ at the University of South Wales.

Kate Eden

Kate has over fifteen years’ experience of senior leadership roles at both UK and international level within industry and became a Board Member of Arts Council Wales in April 2017.

Her expertise in public affairs, policy and strategic communications was gained largely in the pharmaceutical sector. Kate has also worked on energy and science policy.

Kate was born and brought up in north Wales, attending the Alun School in Mold before studying Social and Political Sciences at King’s College, Cambridge. She now lives in the Brecon Beacons. She is learning Welsh at Coleg Gwent. She is also a Non Executive Director at Public Health Wales NHS Trust and Chair of their Audit Committee.

Marian Wyn Jones

Marian Wyn Jones is the former Head of Centre for the BBC in north Wales and has a journalistic career spanning three decades. She currently works as a Media Consultant and is a member of number of public bodies and charitable trusts.

Melanie Hawthorne

Melanie has over ten years’ experience of working in the arts and creative industries as a practitioner, project manager and development officer, working with creative artists, cultural institutions and the private sector. Melanie has developed and managed a range of complex programmes and projects that have a creative, social and economic impact.

She has been an active board member for the Welsh Screen Commission and Bafta Cymru and holds no other Ministerial public appointments.

Michael Griffiths

Michael Griffiths is an educational consultant and former Headteacher. He sits on a number of Welsh Government committees.

Rachel O’Riordan

Rachel O’Riordan is the Artistic Director of the Sherman Theatre, for whom she has directed The WeirBirdThe Lion, The Witch and The Wardrobe, A Doll’s House, Iphigenia in Splott (UK tour/ National Theatre), Romeo & Juliet and Arabian Nights.

Before joining the Sherman, she was Artistic Director at Perth Theatre where work included: Macbeth (Perth/Tron); The Seafarer (Perth/Lyric); The Odd Couple (Female Version); Moonlight and MagnoliasSomeone Who’ll Watch Over Me (CATS Best Director nomineeand Twelfth Night. She won the CATS Award for Best Director for The Seafarer and Best Director at the First Irish Theatre Festival Awards for AbsolutionIphigenia in Splott won both the UK Theatre Awards ‘Best new Play’ and the James Tait Black prize. It was the first production from Wales to transfer to the NT.

Alison Mears Esswood

Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad ym maes addysg gerddorol yn sector yr ysgol a'r conservatoire. Ar hyn o bryd hi yw Cyfarwyddwr Diogelu ac Artistiaid Ifanc Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall. Hi sy’n gyfrifol am yr holl hyfforddiant arbenigol i’r rhai dan 18 oed ym meysydd Cerddoriaeth, Drama a'r Celfyddydau Cynhyrchu sy’n cynnwys:

· y Guildhall Iau

· Canolfan Cerddorion Ifanc Llundain

· pedair canolfan ranbarthol

· Cerddorfa Symffoni Ysgolion Llundain

Cyn hynny roedd ganddi swyddi rheoli eraill yn y Guildhall gan gynnwys pennaeth y Guildhall Iau. Yn 2017 cafodd ei gwneud yn Gymrawd i’r Guildhall.

Roedd yn gyd-gyfarwyddwr artistig yn Ŵyl Machen Isaf gan gynnwys adeg dathlu ei hanner can mlynedd yn 2017. Bu'n dysgu yn Adran Iau Coleg Cerdd a Drama Cymru a gweithio’n llawrydd i sawl sefydliad celfyddydol yng Nghaerdydd. Am ddeng mlynedd roedd yn aelod hefyd o Gorws Cenedlaethol BBC Cymru.

Devinda De Silva

Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes newid cymdeithasol. Mae wedi gweithio mewn partneriaeth gyda chymunedau ledled Cymru a thramor gan ganolbwyntio ar y celfyddydau a'u gallu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb ac annog cyfranogiad ehangach a mwy ystyrlon.

Ef yw un o sylfaenwyr National Theatre Wales. Ac yntau’n Bennaeth Cydweithio, mae wedi arwain ar greu a datblygu’r rhaglen TEAM – dull arloesol y theatr o ymgysylltu.

Ar hyn o bryd mae ganddo swyddi ymgynghorol gyda Sefydliad Baring a Choleg Caerdydd a’r Fro.

Gwennan Mair Jones

Hi yw Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd ers dwy flynedd. Yno mae’n arwain tîm o saith a nifer o bobl lawrydd o’r Gogledd a’r tu hwnt. Roedd ei hangerdd dros y celfyddydau ac ymgysylltu cymunedol wedi dod o’i magwraeth wledig yn Llan Ffestiniog ar fferm ei rhieni. Yn ddeunaw oed aeth i astudio Drama Gymunedol yn Sefydliad Celfyddydau Perfformio Lerpwl. Wedyn daeth yn ôl i’r Gogledd i weithio gyda’r Frân Wen ar Ynys Môn. Yno llwyddodd i ddod â theatr at y gymuned drwy’r Gymraeg. Mae ei hangerdd yn parhau gyda Theatr Clwyd gan gynyddu’r gwaith sy’n digwydd drwy’r Gymraeg gyda gweithdai gyda’r gwahanol genedlaethau, ymgysylltu â’r gymuned a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o hwyluswyr Cymraeg. Wrth wraidd ei gwaith y mae cymuned a hygyrchedd a sut mae’r celfyddydau yn gallu newid cymunedau.

Lhosa Daly

Hi yw Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweithrediadau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y De. Cyn hynny hi oedd Cyfarwyddwr Gweithredol Ynys Spike, hwb creadigol Bryste.

Yno roedd ganddi gyfrifoldeb cyffredinol dros weithrediadau, masnachu, ymwelwyr, cyllid a chodi arian.

Cyn hynny, roedd yn Bennaeth Datblygu yn Oriel Gyfoes Turner, Margate. Hi yw:

· Cadeirydd Sefydliad Cyfarwyddwyr Bryste

· Is-gadeirydd, Creadigol a Digidol i Bartneriaeth Menter Leol Gorllewin Lloegr

· Ymddiriedolwr Canolfan y Gyfraith dros Avon a Bryste

· Cynrychiolydd y De-orllewin i Engage, y Gymdeithas Genedlaethol am Addysg Oriel

Mae’n gyfreithiwr cymwys ym Mhrydain ac Efrog newydd. Roedd wedi astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Manceinion cyn gweithio i rai o'r sefydliadau proffesiynol mwyaf y byd, gan gynnwys:

· Cyfreithwyr Andersen, Manceinion

· Herbert Smith, Llundain

· Ernst a Young, Efrog Newydd

Ers dychwelyd i Brydain mae’n gweithio i KPMG ac Ernst a Young ym Mryste.

Sarah Younan

Cafodd ei geni yn yr Almaen a’i chodi yng Nghenia. Bu’n gweithio ym meysydd adfer gwaith celf, theatr a chynllunio llwyfan yn yr Almaen, Ffrainc a'r Iseldiroedd. Symudodd i Gymru yn 2009 i astudio serameg. Gydag ysgoloriaeth AHRC cafodd PhD o Ysgol Gelf Caerdydd yn 2015. Roedd ei hymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio casgliadau treftadaethol wedi'u digideiddio mewn amgueddfeydd yn adnoddau o ddiwylliant agored, creadigol ac addysgol.

Mae wedi arddangos gwaith ym Mhrydain a thramor ac wedi gweithio yn y sector amgueddfaol yn Ffrainc a Thwrci. Mae’n angerddol am greu cyfleoedd drwy ddiwylliant. Ar hyn o bryd hi yw Cydlynydd Ymgysylltu Ieuenctid.

Tudur Hallam

Mae wedi’i benodi i Gadair y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Yno mae ganddo brofiad o ddarlithio ac ymchwilio ers 20 mlynedd. Mae'n awdur academaidd a bardd. Yn 2010 roedd wedi ennill cadair yr Eisteddfod ac eleni bydd yn cyhoeddi cyfrol o farddoniaeth. Ymhlith ei gyhoeddiadau mae ymdriniaethau:

· am lenyddiaeth a theatr Cymru

· am berthynas y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghymru

· am Saunders Lewis a Dylan Thomas, comisiwn i’r Academi Brydeinig

Yn ddiweddar aeth yn Athro Ymchwil sy’n ymweld â Phrifysgol Houston. Yno mae’n datblygu gwaith cymharol ym maes diwylliannau deuol, diolch i gymrodoriaeth gan Gomisiwn Fullbright. Mae’n dod o Sir Gâr lle mae’n byw gyda’i deulu. Mae hefyd yn llywodraethwr mewn ysgol leol ac yn hyfforddwr pêl-droed i bobl ifanc yng Nghwm Gwendraeth.

Victoria Provis

Mae’n dod o Gaerdydd yn wreiddiol. Roedd wedi astudio yng Ngholeg yr Iwerydd cyn symud dramor i ennill BA (Anrhydedd) mewn Economeg ym Mhrifysgol Colymbia Brydeinig ac MBA yn Sefydliad Gweinyddu Busnes Ewrop yn Ffrainc. Cafodd yrfa yn y meysydd hyn:

· cyfathrebu corfforaethol (Burson-Marsteller)

· ymgynghori strategol (McKinsey a’i gwmni)

· recriwtio (Odgers Berndtson, Llundain a Chaerdydd)

Yn ddiweddar mae wedi treulio cyfnodau yn y swyddi anweithredol hyn:

· Aelod o Glas Cymru

· Aelod o Fwrdd Ymgynghorol Twristiaeth Cymru

· Ymddiriedolwr Amgueddfa Genedlaethol Cymru (2010-Mawrth 2019)

Yn yr Amgueddfa roedd yn cadeirio ei Bwrdd Datblygu pan oedd Sain Ffagan yn cael ei hailddatblygu. Ar hyn o bryd mae'n aelod o Gyngor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.