Cefndir

Sylw: Mae'r gronfa Ewch i Weld ar gael ar gyfer ymweliadau hyd at 30 Mehefin 2020. Rydym yn annog ysgolion sydd heb gymryd mantais â'r gronfa o'r blaen i wneud cais.

Mae Ewch i Weld yn gynllun y gellir ei ddefnyddio er mwyn ariannu ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gallai digwyddiadau gynnwys ymweld â pherfformiadau ac arddangosfeydd neu fynd i weld unigolion celfyddydol proffesiynol yn datblygu a chreu gwaith.

Cymorth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y canllawiau yn ofalus cyn cyflwyno eich cais.

Dechrau

Gall ysgolion gyflwyno cais am hyd at £1,000 ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, gyda phenderfyniad yn cael ei roi o fewn chwech i wyth wythnos. Medrwn rhoi hyd at 90% o gostau'r profiad.

Does 'na ddim dyddiad cau ar gyfer Ewch i Weld, sy'n golygu y medrwch gyflwyno cais unrhyw bryd, ond bydd rhaid i chi anfon eich cais atom ni o leiaf 4 wythnos cyn y digwyddiad yr y'ch chi'n dymuno ymweld ag e.