Yn dilyn y refferendwm a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2016, dechreuodd Llywodraeth y DU y broses o ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE). Mae hyn i fod i ddigwydd ar 29 Mawrth 2019. Mae disgwyl i hyn wedyn gael ei ddilyn gan ‘gyfnod pontio’ hyd at 31 Rhagfyr 2020 – cyfnod pan fydd trefniadau gwleidyddol, ariannol a rheoliadol newydd ar gyfer perthynas y DU gyda’r UE yn cael eu cytuno.

Bydd ymadawiad y DU o’r UE yn achosi goblygiadau sylweddol i gyrff cyhoeddus Cymru a’r sefydliadau a’r gwasanaethau sy’n cael eu cefnogi ganddynt, yn ogystal  â chwmnïau llawrydd a bach yn y sector diwylliannol. Bydd llawer o faterion yn cael eu rhannu’n ehangach ar draws y sector diwylliannol a threftadaeth. Ond mae rhai sy’n benodol i’r celfyddydau a’r diwydiannau creadigol.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn parhau i fod wedi’i ymrwymo’n gadarn  i waith rhyngwladol yn y celfyddydau. Byddwn yn parhau i gefnogi anghenion  y sector mewn unrhyw berthynas Ewropeaidd newydd, ac rydym yn gweithio  mewn partneriaeth gyda’n chwaer-sefydliadau yng ngweddill y DU i hyrwyddo  golwg cydlynol o’r materion sy’n effeithio’r sector.

Darllennwch y nodyn briffio yn llawn drwy glicio'r ddolen isod.