Resource Type
Nodiadau cymorth gyda chyllid26.01.2021

Taflen Glawr Cronfa Cyfleoedd Rhynglwadol- Word

Adnoddau Artist21.04.2020

Templed llif arian

Nodiadau cymorth gyda chyllid01.10.2019

Adnoddau ar gyfer grantiau presennol (a ddyfarnwyd cyn mis Hydref 2019)

Ymchwil a gwerthuso24.02.2020

Adolygiad Buddsoddi 2020: Ymateb i'r ymgynghoriad

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Adroddiad a datganiadau ariannol

Dogfennau strategol12.08.2019

Adroddiad a datganiadau ariannol 2018-19

Dogfennau strategol29.10.2020

Adroddiad a Datganiadau Ariannol 2019-20

Dogfennau strategol12.11.2020

Adroddiad Mapio'r Gymraeg

Ymchwil a gwerthuso13.11.2020

Adroddiadau blynyddol y Gymraeg

Cofnodion ac agendâu03.11.2020

Agendâu a chofnodion y Cyngor 2020

Ymchwil a gwerthuso01.04.2021

Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Adnoddau Artist07.11.2019

Amodau safonol contract gwasanaethau

Adnoddau Artist01.07.2019

Amodau Safonol Grant: Sefydliadau

Adnoddau Artist01.07.2019

Amodau Safonol Grant: Unigolion Creadigol Proffesiynol

Nodiadau cymorth gyda chyllid01.07.2019

Amodau Safonol Grantiau Portffolio Celfyddydol Cymru

Dogfen08.02.2021

Amrywiaeth yn ein sefydliad