Mae oriel yn Abertawe wedi llunio rhaglen gweithgareddau ar-lein ddyddiol i ysgogi meddyliau cefnogwyr celf ledled y ddinas.

Gydag Oriel Glynn Vivian canol y ddinas ar gau dros dro oherwydd y pandemig coronafeirws a chan fod pobl yn treulio llawer mwy o amser gartref, mae staff yno'n awyddus i ddiddanu ac addysgu.

Mae’r amserlen wythnosol o allbwn ar-lein yn cynnwys gweithgareddau megis tynnu sylw at arlunwyr gwych, amlygu gweithgareddau creadigol i'r teulu cyfan a phori'n ddyfnach i waith cadwraeth arbenigol yr oriel.

Mae hefyd yn edrych yn ôl ar arddangosfeydd y gorffennol, yn rhannu gwaith artistiaid, awduron a pherfformwyr yn wythnosol, yn tynnu sylw at gelf a grëwyd gan y cyhoedd ac yn rhoi ffocws wythnosol ar yr hoff gynnwys celf ar-lein o bedwar ban byd.

Mae artistiaid sydd fel arfer yn cynnal gweithdai yn yr oriel yn cyfrannu at y rhaglen ar-lein trwy gyflwyno gweithdai a gweithgareddau o'u cartrefi eu hunain. Cânt eu rhannu drwy sianel YouTube y Glynn Vivian.

Gellir dilyn y rhaglen ar-lein wythnosol gan Glynn Vivian Cyngor Abertawe ar Twitter, Facebook ac ar we-dudalen yr oriel.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Yn yr amserau ansicr hyn, rwy'n falch bod staff y Glynn Vivian wedi dod o hyd i ffyrdd defnyddiol o gyfrannu at les cyffredinol pobl ac ysbryd cymunedol.

"Rwy'n annog y rhai sydd ag unrhyw ddiddordeb mewn celf i chwilio am gynnig ar-lein yr oriel ac i gadw cysylltiad drwy’r wythnosau a’r misoedd nesaf.

"Fel gweddill y cyngor, mae'r Glynn Vivian yma i Abertawe."

Meddai Karen MacKinnon, curadur yr oriel, "Mae holl arddangosfeydd a rhaglenni cyhoeddus y Glynn Vivian wedi'u hatal i helpu ein cymuned i frwydro yn erbyn coronafeirws.

"Rydym am sicrhau bod ein holl gynulleidfaoedd ehangach a grwpiau diamddiffyn wedi'u difyrru, wedi'u hymgysylltu ac yn llai ynysig yn ogystal â chynyddu ein cynulleidfaoedd yn ystod yr amser anodd hwn.

"Rydym yn falch ein bod wedi creu rhai ffyrdd cyffrous o rannu ein casgliadau, ein harddangosfeydd a’n rhaglenni dysgu trwy ein rhwydweithiau digidol."

I ddod o hyd i Glynn Vivian ar-lein, defnyddiwch y stwnshnodau #DysguGlynnVivian a #GlynnVivianGartref neu ewch i www.abertawe.gov.uk/dysguglynnvivian.

Yn y cyfamser, mae'r oriel yn gweithio gyda lleoliadau diwylliannol eraill yn Abertawe, gan gynnwys Theatr y Grand, Canolfan Dylan Thomas ac Amgueddfa Abertawe, a chyda chydlynwyr ardal leol, i gynhyrchu adnoddau dysgu ar gyfer aelodau diamddiffyn o'r gymuned nad ydynt efallai'n gallu cael mynediad at y celfyddydau ar-lein.

 

Amserlen wythnosol y Glynn Vivian

Dydd Llun: Gweithio gydag Artistiaid.

Byddwn yn tynnu'ch sylw at rai o artistiaid gwych Cymru a thu hwnt, ac yn cael cipolwg ar eu gwaith a'u harfer presennol.

 

Dydd Mawrth: Byddwch yn greadigol gyda'ch gilydd.

Mae'r oriel yn rhannu gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan - o sesiynau i blant bach i heriau bywluniadu.

 

Dydd Mercher: Canolbwyntio ar y Casgliad.

Byddwn yn pori'n ddyfnach i'r gwaith cadwraeth sy'n cael ei wneud yn y Glynn Vivian, ac yn canolbwyntio ar ei chasgliad rhyfeddol.

 

Dydd Iau: Iau Hen Luniau.

Bydd yr oriel yn edrych yn ôl ar rai o arddangosiadau anhygoel y gorffennol yn y Glyn Vivian.

 

Dydd Gwener: Dydd Gwener (bron) yn fyw.

Mae'r oriel yn gweithio gydag artistiaid, awduron a pherfformwyr i rannu barddoniaeth, perfformiadau a darlleniadau gyda chi.

 

Dydd Sadwrn: Eich creadigaethau!

Drwy gydol yr wythnos, bydd y cyhoedd yn anfon lluniau o'r pethau y maen nhw wedi bod yn eu gwneud gartref i’r oriel - tagiwch nhw gan ddefnyddio #DysguGlynnVivian #GlynVivianGartref. Mae'r oriel yn awr yn eu rhannu ar-lein

 

Dydd Sul: Ein hoff bethau.

Bydd yr oriel yn rhannu’r holl uchafbwyntiau ar-lein gan orielau, artistiaid a lleoliadau eraill i chi eu gweld a'u creu ar gyfer yr wythnos i ddod.