Ymweliad Marchnad Allforio i Tokyo, Siapan
 
29 Medi – 4 Hydref 2019
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Gorffennaf  2019
 
Peidiwch â cholli cyfle i chwilio am gyfleoedd busnes newydd yn Siapan. 

Mae Llywodraeth Cymru’n gallu helpu* cwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad marchnad allforio hon. Mae dau opsiwn o gefnogaeth ar gyfer yr ymweliad:


Cefnogaeth ar gyfer Teithio yn Unig


Y gost yw £1,900 ac mae’n cynnwys y canlynol:
•    Tocynnau hedfan dwyffordd
•    Teithio yn y wlad
•    5 noson o lety a brecwast
•    Mynd i ddigwyddiadau yn y marchnad
 
Cymorth ar gyfer Teithio a Threfnu Chyfarfodydd 


Y gost yw £2,650 ac mae’n cynnwys y canlynol:
•    Tocynnau hedfan dwyffordd
•    Teithio yn y wlad
•    5 noson o lety a brecwast
•    Mynd i ddigwyddiadau yn y marchnad
•    Trefnu cyfarfodydd gyda hyd at 6 gysylltiadau busnes


Mae’r cynnig hwn ar gael i un cynrychiolydd o bob cwmni 
*cyn belled â’u bod yn gymwys.
Os hoffech ffurflen gais neu drafod rhagor o gymorth cysylltwch â ni ar bob cyfrif drwy anfon e-bost at: 
InternationalTrade@gov.cymru
 
 
03000 616037
InternationalTrade@gov.wales
https://businesswales.gov.wales/zones/export