Rydym yn awyddus i recriwtio pedwar Ymddiriedolwr newydd i ymuno â’n Bwrdd gweithgar a brwdfrydig.

Rydym o’r farn y dylai’r cenedlaethau cyfredol a chenedlaethau’r dyfodol gael mynediad at theatrau o ansawdd da lle gallant gael eu hysbrydoli gan berfformiadau byw, a’u mwynhau. Rydym yn hyrwyddo dyfodol perfformiadau byw trwy ddiogelu a chefnogi adeiladau theatr o safon uchel, sy’n cwrdd ag anghenion eu cymunedau.

Rydym yn hyrwyddo adeiladau theatr gwych trwy gynghori, ariannu ac ymgyrchu ar ran theatrau ledled y Deyrnas Gyfunol. Gydag arbenigedd mewn pensaernïaeth, treftadaeth, cynllunio a rheoli theatrau, rydym bob blwyddyn yn cefnogi dros 350 o theatrau, awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol i’w galluogi i greu, addasu ac achub eu theatr leol fel adnodd gwerthfawr wrth galon y gymuned.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr a chanddynt sgiliau a phrofiad ar lefel uchel yn y meysydd canlynol:

  • Gweithredydd neu berchennog theatr (2 Ymddiriedolwr), un a chanddynt wybodaeth arbenigol am yr Alban, a rhoddir blaenoriaeth i sicrhau o leiaf un Ymddiriedolwr o’r sector anfasnachol a/neu y tu allan i Lundain
  • Arbenigwr cynllunio neu ymgynghorydd a chanddynt brofiad neu wybodaeth o gynllunio o fewn cyd-destun awdurdod lleol (1 Ymddiriedolwr)
  • Perfformiwr neu berson proffesiynol creadigol sy’n gweithio yn y sector theatr neu’r sector

perfformio byw yn y Deyrnas Gyfunol (1 Ymddiriedolwr)

Byddem yn croesawu’n fawr geisiadau o bob rhan o’r gymuned fel ein bod yn cynrychioli’r cymunedau amrywiol rydym yn eu gwasanaethu.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i fod yn rhan o’r Theatres Trust, wrth i’r sefydliad fynd drwy broses o drawsnewid i godi’n proffil ac ymestyn ein dylanwad fel y prif gorff sy’n diogelu a hyrwyddo theatrau ar draws y Deyrnas Gyfunol.

Sut i ymgeisio

Mae penodiadau i’n bwrdd yn cael eu gwneud yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Mae gwybodaeth lawn, yn cynnwys disgrifiad swydd a ffurflenni cais, i’w chael ar y wefan hon:  HM Government Public Appointments website.  
https://publicappointments.cabinetoffice.gov.uk/appointment/theatres-tr…

Peidiwch, os gwelwch yn dda, ag anfon ceisiadau’n uniongyrchol at y Theatres Trust.

Os hoffech drafod gyda rhywun cyn cyflwyno cais, mae croeso i chi gysylltu â Tim Eyles, Cadeirydd y Theatres Trust, trwy ebost: tim.eyles@theatrestrust.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8 Ionawr 2020. 

 

 

Dyddiad cau: 08/01/2020