Bydd artistiaid gan gynnwys Nils Norman, Morag Colquhoun a Penny Wilson o enillwyr y Wobr Turner, Assemble, yn siarad mewn cynhadledd a gynhelir yn Tŷ Pawb, lleoliad  celfyddydau, marchnadoedd a cymunedol Wrecsam, yn ddiweddarach y mis hwn.

Bydd y Grefft o Waith Chwarae yn cynnwys sgyrsiau gan gan artistiaid, gweithwyr chwarae ac ymchwilwyr ac awduron ar y pwnc o plant yn chwarae, yn archwilio'r grefft o weithio gyda phlant sy'n chwarae, a'r tirwedd creadigol cyffredin creadigol a rannwyd gan artistiaid, plant yn chwarae a gweithwyr chwarae.

Ymhlith y siaradwyr eraill a gadarnhawyd ar gyfer y digwyddiad mae darlithydd, ymchwilydd ac ymgynghorydd llawrydd ar chwarae plant a gwaith chwarae, Dr Wendy Russel, gweithwyr chwarae lleol Colin Powell a Mike Barclay a Ben Tawil o Ludicology.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o'r rhaglen gyhoeddus ar gyfer arddangosfa Gwaith-Chwarae Tŷ Pawb (10fed Awst – 27ain Hydref) lle cafodd yr oriel ei thrawsnewid yn lle chwarae rhyngweithiol, gan gynnwys dogfennaeth ar waith drama radicalaidd yn Wrecsam ers y 1970au, ffilm Assemble 'The Voice of Children, 'Eden' - comisiwn newydd a rhyngweithiol gan yr arlunydd Morag Colquhoun, a gweithiau celf certiau gwthio a ysbrydolwyd gan yr arlunydd Gareth Griffith.

Cynhelir y gynhadledd ar Hydref 23.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma - https://www.typawb.cymru/cynhadledd-y-grefft-o-waith-chwarae