Mae’r cwmni nodedig o Gymru, 4Pi Productions, wedi cael ei ddewis i gymryd rhan yn nathliadau Canolfan Ddiwylliannol Hong Kong yn 30 oed. Bydd 4Pi yn cyflwyno’r platfform arloesol, Y Dôm Dawns, ochr yn ochr â dau o gewri bywyd diwylliannol y Deyrnas Unedig sef y London Symphony Orchestra a’r coreograffydd o fri rhyngwladol, Akram Khan.  

Mae’r Dôm Dawns wedi cael ei osod yn yr Hong Kong Piazza tan 12 Hydref. Mae’r tair ffilm ddawns ymdrochol sy’n cael eu cyflwyno yn y Dôm wedi bod yn hudo cynulleidfaoedd yno’n barod. Cafodd y ffilmiau hynod yma eu cynhyrchu ar y cyd â Coreo Cymru ac amryw o goreograffwyr o Gymru.

Mae’r Dôm Dawns yn cael ei gyflwyno fel rhan o ddathliadau Canolfan Ddiwylliannol Hong Kong yn 30 oed, ochr yn ochr â dau o gewri bywyd diwylliannol y Deyrnas Unedig, sef y London Symphony Orchestra ac Akram Khan. Ond mae’r Dôm Dawns yn wahanol am ei fod yn agored i’r cyhoedd yn rhad ac am ddim, yn unol â chenhadaeth y fenter i agor drysau dawns gyfoes i gymaint o bobl â phosib.  

Ers ei lansio yn 2012, bu’r platfform arloesol yma’n gyfrwng i gyflwyno coreograffi gan nifer o gwmnïau ac artistiaid annibynnol o Gymru fel TaikaBox, Harnisch Lacey Dance Theatre, Earthfall, Kim Noble a Hugh Stainer, law yn llaw â ffilmiau ymdrochol arloesol a blaengar a grewyd gan dîm 4Pi.

Mae ffilmiau’r Dôm Dawns wedi cael eu cyflwyno mewn dros 36 o ddinasoedd mewn gwledydd mor amrywiol ag Awstralia, yr Ariannin, Wcráin, U.D.A., Tsieina, Belarws, Rwsia, Sbaen, Brasil, Awstria, yr Almaen, Canada ac yn y Deyrnas Unedig. Mae 4Pi hefyd wedi mynd â dôm cludadwy ar daith yn y DU, gan ymweld â Rhydychen, Gŵyl yr Ymylon yng Nghaeredin, Caerdydd, Casnewydd, Harlech, Aberystwyth ac Abertawe. Yn 2014 roedd y Dôm Dawns yn un o brif atyniadau Gŵyl Celfyddydau Rhyngwladol Macau yn Tsieina. Felly’r trip yma i Hong Kong yw ail daith y Dôm i’r Dwyrain Pell.

Yn ystod preswyliad 8 diwrnod yn Hong Kong bydd y Dôm Dawns yn cyflwyno tair ffilm ddawns 360º yn rhad ac am ddim i gynulleidfaoedd lleol sef, The Beautiful, The Sublime a Liminality. Bydd hwn yn gyfle unigryw i 4Pi rannu eu gwaith creadigol gyda chynulleidfa ehangach fyth ac arddangos dulliau arloesol y cwmni o ddefnyddio technoleg i gyfryngu perfformiadau byw ac adrodd straeon mewn gofodau ymdrochol.

 

Meddai Matt Wright, un o’r ddau gyfarwyddwr creadigol sy’n llywio’r prosiect:

“Mae pob un ohonom ni yma yn 4Pi yn teimlo’n wirioneddol ostyngedig o weld ein gwaith yn derbyn y fath gydnabyddiaeth. Mae gweld yr ymateb i’r ffilmiau a phrosiect ehangach y Dôm Dawns ar draws y byd yn brofiad eithriadol o braf. Er bod Cymru’n wlad fach, rydyn ni’n falch iawn ein bod ni’n cystadlu â goreuon y cyfrwng arbennig yma ar y llwyfan rhyngwladol. Rydyn ni’n fwy balch byth ein bod ni yma’n cynrychioli Cymru ar lwyfan byd-eang - yn rhad ac am ddim i gynulleidfaoedd lleol a heb gostio ceiniog i drethdalwyr yng Nghymru chwaith.”

Cafodd platfform y Dôm Dawns ei gynhyrchu ar y cyd â Coreo Cymru, ac mae wedi derbyn nawdd yn y gorffennol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, British Council Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Coreo Cymru. 

 

Dywedodd Carole Blade, Coreo Cymru:

 

“Mae’r rhaglen unigryw yma o Gymru yn gwthio ffiniau technoleg ddigidol a dawns gyfoes fel ei gilydd. Wrth ddefnyddio’r dôm cludadwy, mae 4Pi wedi creu dull newydd o gyflwyno dawns i gynulleidfa ehangach gyda’r profiad ymdrochol hudolus yma sydd wedi ymweld â chymaint o ddinasoedd ledled y byd.”

 

MANYLION ALLWEDDOL:

Y Dôm Dawns

5-12 Hydref 2019

Canolfan Ddiwylliannol Hong Kong

Mynediad am ddim

Y Dôm Dawns, prosiect gan 4Pi Productions a Coreo Cymru:

 

RHAGOR O WYBODAETH AM Y 3 FFILM DDAWNS FULLDOME:

THE BEAUTIFUL

Cynhyrchwyr: Matt Wright & Janire Najera

Coreograffydd: Tanja Råman

Cyfarwyddwr: John Collingswood

Dawnsiwr: Laura Moy

Hyd: 6 munud 15 eiliad

Crynodeb: Mae The Beautiful yn mynd â ni ar daith fetaffisegol ymdrochol drwy dirluniau Cymru. Mae'n cyfuno dawnsio sy'n herio disgyrchiant gan Laura Moy gyda chefnlen o ffilmiau treigl amser o dirluniau gan y sinematograffydd gwobrwyedig, Bill Mitchell.

 

THE SUBLIME              

Cynhyrchwyr/Cyfarwyddwyr: Matt Wright & Janire Najera

Coreograffydd: Sandra Harnisch-Lacey

Dawnswyr: Daniel Ovel and Daniel Aing

Hyd: 4 munud 30 eiliad

Crynodeb: Ffilm ddawns fulldome ddeinamig yw The Sublime gyda chyfres o ddilyniannau safle-benodol o parkour a breg-ddawnsio a ffilmiwyd yn fyw mewn lleoliadau dinesig a gwledig yng Nghymru, gyda cherddoriaeth wreiddiol gan Luke Harney.

 

LIMINALITY

Cynhyrchwyr/Cyfarwyddwyr: Janire Najera & Matt Wright

Coreograffwyr: Kim Noble and Hugh Stanier

Cerddorion: Filastine & Nova.

Dawnswyr: Kim Noble, Hugh Stanier, Manas Sharma, Kriti Rao and 20 dancers from The Danceworx Delhi.

Hyd: 11 munud

Crynodeb: Mae pump o ddawnswyr yn symud o dirluniau diwydiannol i ardaloedd arfordirol anghysbell yng Nghymru ac India gan archwilio’r hyn sy’n gyffredin iddynt yn ogystal â’r gwahaniaethau rhyngddynt. Mae’n ddarn sy’n cynnig ciplun o gylchdro parhaus newidiadau a thrawsnewidiadau.

 

MANYLION CYSWLLT - DELWEDDAU / CYFWELIADAU:

hello@4piproductions.com

+44 (0)7910 491 565