Os ydych yn gweithio yn y sector Gwyliau a Digwyddiadau, ymunwch â ni at gyfer digwyddiad rhad ac am ddim 'Welsh Festivals Forum: Future Funding and Directions' ym Mis Hydref.

Fforwm Gwyliau Cymru: Cyfeiriad a chyllid at y dyfodol 

Dydd Iau 10fed Hydref 1pm-4pm

Canolfan Taliesin, Prifysgol Abertawe
Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PZ

Rydym yn falch o fod yn croesawu Suzanne Griffiths-Rees a Carys Wynne-Morgan o Gyngor Celfyddydau Cymru i drafod trefniadau’r dyfodol o ran cyllid y Loteri Genedlaethol ar gyfer y celfyddydau, ac ystyr hyn ar gyfer Gwyliau Celfyddydol.

Bydd cyfle i drefnwyr gwyliau celfyddydol ystyried sut y medrant gyfrannu at y strategaeth newydd yn ogystal â helpu gyda datblygu’r strategaeth yn y dyfodol

Bydd Deborah Keyser o Tŷ Cerdd yn amlinellu’r cyllid a’r gefnogaeth sydd ar gael oddi wrth Tŷ Cerdd ar gyfer gwyliau celfyddydol, a sut y mae’r cyllid hwnnw yn cyd-fynd â chyllid arall sydd ar gael.

Bydd cyfleoedd i wyntyllu pynciau trafodcyfredol, rhannu sylwadau a chyfrannu i sesiwn agored a fydd yn trafod y potensial sydd yno i Wyliau Cymreig gydweithio yn agosach o ran eu gwaith hyrwyddo a marchnata.

Mae’r digwyddiad yn un rhad ac am ddim ond rhaid cofrestru am docyn. Cofiwch roi gwybod i’ch cydweithwyr am y digwyddiad ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn Abertawe ym Mis Hydref.