I ddathlu Mis Hanes LHDT y Chwefror hwn, bydd Theatr y Torch yn dod â'r sioe un-dyn llawn canmoliaeth sef Riot Act yn syth o'r West End yn Llundain i ymylon gorllewin Cymru, yr unig gyfle yng Nghymru i weld y sioe wrth iddi fynd ar ei thaith.

 

O gynhyrchwyr Gypsy Queen, wnaeth berfformio yn Theatr y Torch ym mis Mai 2018 i gymeradwyaeth anhygoel, mae'r arbennig Riot Act yn archwiliad sy'n creu effaith, yn ddoniol ac yn archwiliad emosiynol o hanes mudiad hawliau LHDT.

 

Wedi ei chreu gan y dramodydd/ perfformiwr Alexis Gregory o gyfweliadau gan Michael-Anthony Nozzi, un o'r unig oroeswyr Stonewall sydd ar ôl; Lavinia Co-op, arlunydd drag radical Llundain o'r 1970au; a Paul Burston, actifydd AIDS blaenllaw yn 1990au, bydd Riot Act yn cludo cynulleidfaoedd ar daith sy'n mynd â'ch gwynt drwy chwe degawd o LHDT+ hanes.

 

Meddai Alexis: “Rwyf wir yn teimlo’n gyffrous am ddod â'r sioe hon i Theatr y Torch! Mae'n sioe chwyrlwynt, un awr ... Rwy'n sianelu'r tair stori ryfeddol ... Mae'n ddoniol, mae'n drawiadol, mae hi yn eich wyneb, mae'n ddynol, mae'n dyner, mae'n greulon o onest a gobeithiaf ei bod yn ysbrydoledig ac yn codi calon. Rwy'n wir yn edrych ymlaen at alw heibio a chwrdd â phawb!”

 

Denodd taith lwyddiannus Riot Act, Pride 2019, adolygiadau gwych, a ddisgrifiwyd yn fynych  fel “ysgogol”, “yn bwniad go iawn i’r bol”, “doniol, gonest, teimladwy a gwir” ac yn “gampwaith”.

 

Thema Mis Hanes LHDT eleni yw ‘gwersi o'r gorffennol’ ac mae'r rhain yn storiâu sydd angen eu clywed. Felly ymunwch â ni ar nos Fawrth 11 Chwefror i nodi Mis Hanes LHDT - mae'n mynd i fod yn wych! Byddwn hefyd yn nodi Mis Hanes LHDT gyda Transcape, arddangosfa o gelf drawsrywiol gan Annabelle May Hampton, a fydd ar gael i'w gweld drwy gydol fis Chwefror yng Ngaleri Joanna Field, Theatr y Torch.

 

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau ewch i https://torchtheatre.co.uk/riot-act/ neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267.