THEATR CLWYD YN CYHOEDDI TYMOR NEWYDD AR GYFER GWANWYN 2020

Mae uchafbwyntiau’r tymor yn cynnwys dau première byd, The Habit of Art gyda Matthew Kelly, ffars newydd John Cleese sef Bang Bang!, The Kite Runner gan Khaled Hosseini a’r sioe gerdd lwyddiannus Six.

Gyda’r première byd o Pavilion gan Emily White ar fin agor yng nghanolfan Glan-yr-afon yng Nghasnewydd, a sioe bromenâd fawr y cwmni, Mold Riots, ar fin camu ar y strydoedd, mae Cyfarwyddwr Artistig Theatr Clwyd Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol Liam Evans-Ford yn cyhoeddi tymor newydd Theatr Clwyd, sy’n canolbwyntio ar ddau première byd, gan Seiriol Davies ac Alan Harris.

Mae’r tymor yn agor gyda Milky Peaks – sioe gerdd newydd hynod ddoniol sydd wedi’i hysgrifennu a’i chyfansoddi gan Seiriol Davies (How To Win Against History), sy’n agor yn Theatr Clwyd ar 30 Mawrth cyn cychwyn ar daith ledled Cymru. Wedi’i lleoli yng nghalon Eryri, mae tref fechan Milky Peaks yn cael ei henwebu ar gyfer ‘Tref Orau Prydain’. Ond mae’r wobr yn arwain at agenda asgell dde dywyll, gan fygwth calon ac enaid y dref. Fedr y gymuned ddod at ei gilydd i achub hunaniaeth eu hoff Milky Peaks? Yn Milky Peaks mae Seiriol Davies yn cydweithio unwaith eto gyda Matthew Blake, Alex Swift, Dylan Townley ac Áine Flanagan Productions.

I ddilyn Milky Peaks yn ystod y tymor cawn gomedi newydd sbon gan y dramodydd llwyddiannus o Gymru, Alan Harris, For The Grace of You Go I, sy’n agor ar 30 Ebrill ac yn rhedeg tan 9 Mai. Mae Jimmy yn ysgrifennu negeseuon. Mewn pepperoni. Ar ben pizzas. Yn ychwanegu cig at y pizzas artisan cartref, nid yw bywyd Jim yn mynd i unman. Ond ar ôl gwylio’r ffilm I Hired A Contract Killer, mae wedi dod o hyd i ateb – mae’n trefnu i rywun ei ladd. Mae For The Grace of You Go I yn gomedi newydd dywyll, slic, ddoniol a ffraeth sy’n cael ei chyfarwyddo gan James Grieve a gyfarwyddodd The Assassination of Katie Hopkins yn Theatr Clwyd.

Dywedodd Tamara Harvey heddiw, “Rydyn ni’n falch iawn o’r dalent eithriadol sydd yma yng Nghymru ac mae’n bleser cael rhannu lleisiau unigryw gyda chynulleidfaoedd ledled y wlad. Yn dilyn drama gyntaf wych Emily White, Pavilion, a Mold Riots sydd i ddod, gan Bethan Marlow, rydyn ni’n llwyfannu sioe gerdd newydd Seiriol Davies, Milky Peaks – yn sionc yn eiriol ac yn wefreiddiol yn gerddorol, mae ei ganeuon a’i straeon yn gyfoethog, yn awgrymog ac yn hynod ddoniol. Wedyn rydym yn croesawu Alan Harris, un o ddramodwyr comedi gorau ei genhedlaeth, gyda’i ddrama newydd For The Grace Of You Go I, sy’n edrych ar ddynoliaeth yn ei heiliadau mwyaf personol a dwys, ond gan ddod o hyd i olau a chwerthin hefyd yn y tywyllwch.”   

Ymhlith uchafbwyntiau’r tymor yn ymweld mae addasiad llwyfan o The Kite Runner gan Khaled Hosseini, cynhyrchiad Kate Wasserberg o The Glee Club gan Richard Cameron, addasiad hynod ddoniol John Cleese o’r gomedi glasurol Bang Bang!, addasiad newydd o Frankenstein, Dial M For Murder gan Mary Shelley gyda Tom Chambers (Top Hat, Strictly) The Croft gyda Gwen Taylor, comedi Alan Ayckbourn Absurd Person Singular a The Habit of Art gan Alan Bennett gyda Matthew Kelly; yn ogystal â dawns gan Rambert a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, a ffenomenon ryngwladol SIX. Ymhlith yr uchafbwyntiau i deuluoedd mae Oi Frog & Friends a Sarah and Duck’s Big Top Birthday. Mae’r uchafbwyntiau cerddorol yn cynnwys y band Cymraeg 9Bach, y pianydd Benjamin Grosvenor a’r sacsaffonydd Jess Gillam ac, yn olaf, mae comedi wych wedi’i threfnu gyda Stephen Bailey, Brennan Reece, Kiri Pritchard-McLean a Tudur Owen wedi’u cadarnhau ar gyfer y Clwb Comedi.

Bydd y tocynnau ar gyfer y tymor newydd yn mynd ar werth fel blaenoriaeth i aelodau ddydd Llun 21 Hydref gyda’r archebion cyffredinol yn agor ddydd Llun 4 Tachwedd. Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Theatr Clwyd ar 01352 344101 neu yn www.theatrclwyd.com.