Yn ychwanegol at y premières byd o Milky Peaks a For The Grace of You Go I sydd wedi’u cyhoeddi eisoes, heddiw mae Tamara Harvey a Liam Evans-Ford, Cyfarwyddwr Artistig a Chyfarwyddwr Gweithredol Theatr Clwyd, yn cyhoeddi rhaglen bellach ar gyfer tymor 2020, a fydd yn cynnwys adfywiad mawr o The Contingency Plan gan Steve Waters – mewn cynhyrchiad ar y cyd â Donmar Warehouse, y première byd o Project Hush, a Beauty and the Beast, trydydd pantomeim roc a rôl ar hugain blynyddol y theatr, gyda Harvey yn cyfarwyddo’r pantomeim am y tro cyntaf.    

Dywedodd y Cyfarwyddwr Artistig Tamara Harvey heddiw: “Yn 2009, roedd dramâu Steve Waters yn teimlo’n rhagweledol. Nawr maen nhw’n teimlo’n hanfodol – ac yn fwy na brys. Mae’n bleser mawr cael gweithio mewn partneriaeth â Donmar Warehouse ac agor The Contingency Plan yn Clwyd cyn symud i Lundain ac, ar nodyn personol, mae’n hyfryd bod yn gweithio gyda Michael eto ar ôl i ni gyfarwyddo’r cynhyrchiad gwreiddiol, y tro hwn fel Cyfarwyddwyr Artistig ‘wedi tyfu i fyny’ yn cefnogi’r tîm gwych o dan arweiniad Caroline Steinbeis a Chelsea Walker. Yn yr hydref, rydyn ni’n falch iawn o fod yn dechrau ar gynhyrchiad epig arall gyda’r gymuned, Project Hush, ochr yn ochr â Papertrail Theatre Company. Sioe bromenâd gyfranogol am y cyfrinachau a’r celwyddau a gadwyd yw hon, gyda’r stori’n cael ei hadrodd gan y rhai oedd yn gweithio yn Rhydymwyn yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Dyma stori arloesol sydd i’w theimlo o hyd yn esgyrn ffatrïoedd gwag yr hen safle arfau cyfrinachol yma. Yn olaf, byddwn yn dod â’r flwyddyn i ben gyda Beauty and the Beast. Mae wedi cymryd pedair blynedd yn Clwyd i mi fod yn ddigon dewr i wynebu her y panto – rydw i’n gwneud hynny nawr gan wybod na fedr ei gyfarwyddo fyth ddod yn agos at fod mor ddychrynllyd â gwisgo ffrog ffrils a bod ynddo fo!”

Mae The Contingency Plan, cyfres o ddwy ddrama gan Steve Waters am argyfwng yr hinsawdd a enillodd fri’r beirniaid, wedi cael ei diweddaru gan Waters ar gyfer adfywiad amserol ac mae’n agor yn Theatr Clwyd ar 4 Mehefin, gyda sioeau ymlaen llaw o 19 Mai ymlaen, ac mae’n rhedeg tan 6 Mehefin, cyn rhediad yn Llundain yn y Donmar Warehouse. Ar ôl cynhyrchiad hynod lwyddiannus Mold Riots, mae Project Hush, gan Matthew Bulgo gyda Manon Wyn Jones ac Yasuro Ito, yn edrych ar effaith y bom atomig ar gymuned leol Dyffryn Rhydymwyn wrth iddo gael ei ddatblygu yn y ffatri arfau leol. Bydd hwn yn gynhyrchiad cymunedol ar raddfa fawr ac mae’n agor ar 24 Medi, gyda sioeau ymlaen llaw o 20 Medi ymlaen, ac mae’n rhedeg tan 4 Hydref.

 

THEATR EMLYN WILLIAMS

Theatr Clwyd a Donmar Warehouse yn cyflwyno

THE CONTINGENCY PLAN

Ysgrifennwyd gan Steve Waters

Cyfarwyddo gan Caroline Steinbeis (Resilience) a Chelsea Walker (On The Beach)

Cynllunydd: Alex Lowde; Cyfarwyddwr Castio: Anna Cooper CDG

19 Mai – 6 Mehefin

Mae’r wlad yn wynebu bygythiad llifogydd catastroffig. Sut mae ei atal?           

ON THE BEACH

Mae’r rhewlifegydd Will Paxton yn dychwelyd o’r Antarctig i gartref ei rieni yn Norfolk. Mae eisiau cymodi, ond mae ganddo newyddion hefyd: mae llifogydd ar y ffordd. Hwn fydd yr Un Mawr. Ai’r un wnaeth ei dad ei ragweld yr holl flynyddoedd yn ôl yw hwn?

RESILIENCE

Yng nghalon San Steffan, mae’r cynghorydd gwleidyddol newydd Will Paxton ar goll mewn byd sydd wedi blino ar arbenigwyr. Mae’n argyfwng a gyda Gweinidogion sy’n dadlau ymhlith ei gilydd yn mynnu atebion, mae’n rhaid iddo adrodd gwirionedd na fyddant eisiau ei glywed.

Mae Steve Waters wedi diweddaru ei gyfres o ddwy ddrama am argyfwng yr hinsawdd a enillodd fri’r beirniaid ar gyfer cydgynhyrchiad amserol gan Theatr Clwyd a’r Donmar Warehouse.

 

Mae The Contingency Plan mewn dwy ran - On the Beach a Resilience. Gall y cynulleidfaoedd archebu’r ddwy ar nosweithiau gwahanol neu weld y ddwy ddrama mewn un diwrnod. Am yr amserlen lawn, edrychwch ar y wefan.                Steve Waters yw’r awdur. Mae ei ddramâu blaenorol yn cynnwys Limehouse, Temple (Donmar Warehouse), World Music (Sheffield Theatres, Donmar Warehouse), Why Can’t We Live Together? (Menagerie Theatre Company/taith yn y DU/Soho Theatre/Theatre 503), Europa (Birmingham Rep/ Dresden Staatspielhouse/Teater Polski/Zagreb Youth Theatre), Ignorance/Jahiliyyah, English Journeys, After the Gods (Hampstead Theatre), Capernaum in Sixty-Six Books, Little Platoons, In a Vulnerable Place (Bush Theatre), Amphibians (Bridewell Theatre), Out of Your Knowledge (Menagerie Theatre), Fast Labour (Hampstead Theatre/West Yorkshire Playhouse) a Habitats (Gate and Tron Theatre Glasgow). Ar gyfer y radio, mae wedi ysgrifennu Scribblers, Bretton Woods (BBC Radio 3), a Deep Swimmer, The Air Gap, Little Platoons, Morning, The Parliament of Rooks, The Moderniser (BBC Radio 4). Ac ar gyfer y teledu, Safe House. Waters yw awdur The Secret Life of Plays.

 

Caroline Steinbeis sy’n cyfarwyddo Resilience. Mae Steinbeis yn aelod cyswllt o Sheffield Theatres ac enillodd Wobr JMK yn 2009. Mae ei gwaith blaenorol ar gyfer y theatr yn cynnwys Rutherford and Son, Love and Information (Sheffield Theatres), Edward II (Arts Theatre, Caergrawnt), The Tempest (Royal a Derngate/National Youth Theatre), The Crucible, Brilliant Adventures (Royal Exchange, Manceinion), We Want You to Watch (National Theatre), The Broken Heart (Shakespeare’s Globe), Show 6 (Lyric Hammersmith, taith yn y DU, Secret Theatre), Talk Show/Mint, Time to Reap (Royal Court), Earthquakes in London (Headlong, taith yn y DU), Fatherland (Gate Theatre), Mad Forest (BAC) a Mile End (Pleasance Theatre, Caeredin). Arferai Steinbeis weithio fel cyswllt gyda’r National Theatre ac yn 2008 cwblhaodd Gwrs Cyfarwyddwr yn NT Studio. Yn 2012, treuliodd Steinbeis flwyddyn fel Cyswllt Rhyngwladol y Royal Court, gan ddatblygu a chyfarwyddo gweithdai a dramâu o bob cwr o’r byd.

 

Chelsea Walker sy’n cyfarwyddo On the Beach. Mae ei gwaith blaenorol ar gyfer y theatr yn cynnwys Hedda Gabler (Theatr y Sherman), Cougar, Low Level Panic (Orange Tree Theatre), A Streetcar Named Desire (Theatr Clwyd, Nuffield Southampton Theatres, cynhyrchiad ar y cyd ag ETT ar daith), Shudder (Soho Theatre), Yous Two (Hampstead Theatre), P’Yongyang (Finborough Theatre), Klippies (Southwark Playhouse), Chicken Dust (Finborough Theatre, Curve Leicester), a Lean (Tristan Bates).