Diben y swydd:

Rydym ni'n recriwtio Swyddog Ymgysylltu ag Ymwelwyr yn y tîm Ymgysylltu ag Ymwelwyr. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gydag eraill ar draws y gwasanaeth a gwasanaethau eraill, fel Cyfathrebu a TGCh, i ddatblygu a chyflwyno cynnwys i ymwelwyr â'r ystâd, sy'n ychwanegu at y daith gyfan i ymwelwyr.

Mae hwn yn gyfle rhagorol i gael profiad o arwain tîm bach yn datblygu arddangosfeydd mewn atyniad o arwyddocâd cenedlaethol i ymwelwyr. Rydym mewn cyfnod o ddathlu 20 mlynedd o ddatganoli yn y Cynulliad, lle mae pwerau'r Cynulliad yn newid ac yn cael eu diwygio, a lle mae cynnydd yn nifer yr ymwelwyr â'r ystâd. Bydd cyfle i ddeiliad y swydd ddylanwadu ar sut y mae ymwelwyr yn ymwneud â gwaith y Cynulliad yn y Senedd.

Dyddiad cau: 06/08/2019