Mae Artis Gymuned, sy’n seiliedig ym Mhontypridd, yn darparu profiadau celfyddydau cymunedol o ansawdd uchel a gaiff eu gyrru gan ddeilliannau cymdeithasol. Rydym yn credu yng ngrym trawsnewidiol creadigrwydd i wneud gwahaniaeth go iawn i ansawdd bywyd pobl ac wedi darparu profiadau celfyddydau proffesiynol gyda cymunedau ar draws bwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf ers 1987, gan greu cyfleoedd gyda pobl a gaiff eu herio fwyaf gan eu hamgylchiadau.

 

Mae Artis Gymuned wedi cyrraedd amser cyffrous iawn yn ei hanes gyda chynlluniau wedi’u cytuno ar gyfer symud i’r hyn fydd yn adeilad YMCA wedi ei ailddatblygu ym Mhontypridd. Daw’r prosiect ailddatblygu yn ganolan ar gyfer creadigrwydd, y celfyddydau a diwylliant fydd yn hybu egni a bywiogrwydd Cymoedd De Cymru. Bydd cynlluniau uchelgeisiol yn dod â’r safle lleol hanesyddol yn ôl i ddefnydd y gymuned erbyn canol 2021.

 

Dymunwn benodi Swyddog Marchnata a Chyfathrebu newydd. Mae hwn yn gyfle i weithio gyda’r sefydliad trwy gyfnod cyffrous o ddatblygu, gan anelu i wneud cyfraniad cadarnhaol i iechyd a llesiant ei gymuned yn ogystal â chefnogi ffyniant economaidd-gymdeithasol.

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hanes amlwg o lwyddiant wrth sicrhau ymgysylltu gyda’r gymuned a chynhyrchu ymweliadau i’r wefan.

 

Cyflog: £23k - £ 26k (pro rata) y flwyddyn, yn gymesur â phrofiad

Lleoliad: Hyblig / Tŷ JR D6, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd

Oriau: 26 awr yr wythnos, i gynnwys peth gwaith gyda’r nos ac ar benwythnosau oherwydd natur y gwaith

 

Dyddiad Cau: 17 Gorffennaf 2020

Dyddiad Cyfweliadau: Yr wythnos yn dechre 27 Gorffennaf 2020

 

I ofyn am becyn cais e-bostiwch: samantha@artiscommunity.org.uk

 

Rydym yn gweithredu Polisi Recriwtio Cyfleoedd Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Rydym yn annog ceisiadau yn benodol gan gymunedau Du, Asiaidd ac amlddiwylliannol sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein sefydliad ar hyn o bryd.

 

Dyddiad cau: 17/07/2020