SWYDD DIRPRWY REOLWR TY – ( 39 AWR YR WYTHNOS)

£20,706 y flwyddyn

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Dirprwy Reolwr Tŷ i helpu arwain adran Blaen Tŷ y theatr, gan adlewyrchu llwyddiant y rhaglen artistig. Gan gyfrannu at sicrhau effeithlonrwydd gweithredol yr adran a darparu'r lefelau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar brofiad o reoli ac ysgogi tîm ymroddedig o wirfoddolwyr, ac i gynyddu ffrydiau incwm atodol a gweithredu fel catalydd cadarnhaol ar gyfer newid. Dyma gyfle gwych i rywun sy'n awyddus i wneud ei farc yn un o theatrau cynhyrchu mwyaf cyffrous y DU, mewn dinas brydferth a ffyniannus sy'n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw ynddo.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd ar Ddydd Iau 02 Ebrill 2020

Cyfweliadau: Dydd Mawrth 07 Ebrill 2020

Am becyn cais yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i www.shermantheatre.co.uk/swyddi 

Cyllidir Sherman Theatre gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn ymroddedig i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig

Dyddiad cau: 02/04/2020