Magu hyder o ran cyflwyno gwaith artistiaid crochenwaith cyfoes, a'u proses wneud, i ddysgwyr – gyda'r crochenydd, Anne Gibbs.

Dyddiad: 05/02/2020 & 04/03/2020
Amser: 15:30 – 18:30
Lleoliad: Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

I archebu lle am ddim

Mae'r Ceramegydd Anne Gibbs yn gweithio o'i stiwdio yn Ne Ddwyrain Cymru, ac yn adnabyddus yng Nghymru a thu hwnt am ei gwaith cerameg cain a chywrain. Yn aml, bydd Anne yn ymateb i wrthrychau trwy ei harfer gelfyddydol sy'n gysyniadol ond hygyrch i'w harchwilio gyda disgyblion o bob oed.

Yn ystod y cwrs hwn sydd â dwy ran, byddwch yn dysgu am artistiaid cerameg cyfoes sy'n gweithio yng Nghymru a thu hwnt, ac yn magu hyder o ran cyflwyno'r artistiaid hyn, eu gwaith, a phroses eu gwneud i ddisgyblion.

Gan ddilyn y cwricwlwm newydd yng Nghymru, fframwaith profiad, ymateb, creu, byddwch wedyn yn mynd ymlaen i archwilio'r tair proses gwneud syml gan ddefnyddio aer - cleiau sych ac odyn, a ellir eu datblygu yn brosiectau celfyddydau mynegiannol.

Wedi'i hanelu at CA2 a 3, gellir trosglwyddo'r broses greadigol a gyflwynir yn y cwrs hwn i amgylchedd lleol eich ysgol, boed hynny wrth ddefnyddio gwrthrychau yr ydych wedi dod o hyd iddynt, amgylchedd naturiol lleol neu ddefnyddio'r casgliad mewn amgueddfa neu oriel leol fel ysbrydoliaeth.

Mae'r cwrs yn archwilio crefftau cyfoes sy'n briodol ar gyfer sefydlu mentrau cymdeithasol ar raddfa fach o fewn ysgolion, neu mewn partneriaeth â sefydliadau diwylliannol lleol.

Noder
Rhaid i gyfranogwyr fynychu dwy sesiwn i elwa o'r cwrs cyfan. Mae egwyl o ychydig wythnosau yn ofynnol i alluogi cerameg i sychu, gael ei llosgi ac oeri.

Mewn partneriaeth â Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

 

Pwy All Fynychu?
Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw
Gall Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru.

I weld eu rhaglen ewch i:

A2:Connect (Canolbarth De Cymru)
Edau (Gogledd Cymru)
Nawr (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Dyddiad cau: 05/02/2020