Ymgorffori arfer tynnu lluniau o ansawdd uchel yn rhan o fframwaith archwilio, ymateb ac creu Cwricwlwm y Celfyddydau Mynegiannol.

Dyddiad: 25/02/2020
Amser: 15:30 – 18:30
Lleoliad: Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

I archebu lle am ddim

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at athrawon ac addysgwyr artistiaid sydd eisiau archwilio ffyrdd i ymgorffori arfer dylunio o ansawdd dda a phwrpasol yn y fframwaith profiad, ymateb, creu y cwricwlwm celfyddydau mynegiannol newydd i Gymru.

Bydd yr arlunydd a'r addysgwr, Louise Tolcher-Goldwyn, yn archwilio nifer o dechnegau dylunio a gwneud marciau, yn trafod gwaith braslunio a chyfleoedd.

Mewn partneriaeth â Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Pwy All Fynychu?
Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw
Gall Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru.

I weld eu rhaglen ewch i:

A2:Connect (Canolbarth De Cymru)
Edau (Gogledd Cymru)
Nawr</a> (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Dyddiad cau: 25/02/2020