DYDDIAD NEWYDD: 23ain Ionawr 2020

Dan ofal ymddiriedolaeth elusennol Casnewydd Fyw

Casnewydd, Cymru

 

Mae Hamdden Cymunedol Prydain (Community Leisure UK) yn eich gwahodd i'w seminar diwylliant ar 5fed o Ragfyr yng Nghasnewydd. Nod y seminar hon yw rhoi llwyfan i ymddiriedolaethau elusennol drafod eu gwaith, rhannu arfer gorau a thrafod heriau sy'n ymwneud â datblygu a darparu gwasanaethau diwylliannol cyhoeddus a rheoli Cyfleusterau.  Rydym yn cymryd ymagwedd eang tuag at ddiffinio cyfleusterau diwylliannol-a gwasanaethau, sy'n amrywio o theatrau, amgueddfeydd, a llyfrgelloedd i neuaddau cymunedol neu neuadd dref, canolfannau i ymwelwyr, a sinemâu.

Mae’r seminar hefyd yn siawns i roi y cyfle i drafod disgwyliadau ar gyfer cydweithio a phartneriaethau (yn y dyfodol) rhwng ymddiriedolaethau elusennol a datblygu cenedlaeth-a chynrychioli cyrff fel llyfrgelloedd, cynrychiolwyr celfyddydol a diwylliannol, Llywodraeth Leol, a chynrychiolwyr iechyd.

Os ydych yn Ymddiriedolaeth elusennol neu'n gorff sy'n cynrychioli datblygiad cenedlaethol ac sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am ymddiriedolaethau elusennol, rydym yn eich croesawu'n fawr i ymuno â'r sesiwn hon. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, cysylltwch â Jennifer Huygen yn  jenniferhuygen@communityleisureuk.org

Diolch am eich diddordeb!

 

Agenda ddrafft

12: 00  – 12:30: Cinio rhwydweithio

12:30 – 12:40: Croeso gan Community Leisure UK

12:40 – 12:45: Cynrychiolwyr yn paratoi ar gyfer taith

12:45 – 13:15: Taith o gwmpas gwaith diwylliannol Casnewydd Fyw (Newport Live)

13:15 – 14:00: Rôl Cyfleusterau a Gwasanaethau Diwylliannol

14:00 – 14:45: Diwylliant ac Iechyd

14:45 – 15:00: Egwyl, bydd lluniaeth yn cael ei rhoi allan

15:00 – 15:45: Technoleg Ddigidol – Tueddiadau, Heriau a Chyfleoedd

15:45 – 16:30: Ymddiriedolaethau Elusennol a Chynaliadwyedd Ariannol

16:30 – 16:45: Nodiadau cau gan Community Leisure UK

16:45: Diwedd y seminar

Nodyn: Caiff pob sesiwn seminar ei chyflwyno gan Ymddiriedolaeth elusennol a/neu bartner i roi trosolwg o'r pwnc, cyn dechrau trafodaeth bwrdd gron ar y pwnc. Bydd Community Leisure UK yn cymedroli'r trafodaethau hyn.

Dyddiad cau: 09/01/2020