Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi unigolyn profiadol a chreadigol i arwain y tîm marchnata, gwerthiannau a'r swyddfa docynnau yn Theatrau Sir Gâr.
Mae gan y Sir rai o'r cyfleusterau gorau yng Nghymru, gan gynnwys Theatr y Ffwrnes gwerth £15 miliwn a agorwyd yn Llanelli yn 2012.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am oruchwylio ystod eang o ymgyrchoedd marchnata a gweithgareddau datblygu cynulleidfaoedd er mwyn hyrwyddo'r rhaglen ddigwyddiadau. Bydd yn cynorthwyo i ddenu pobl i ddod i'r theatrau, yn cyrraedd targedau ariannol, a sicrhau'r incwm mwyaf posibl ar draws y rhaglen.
Bydd gennych brofiad blaenorol mewn rôl marchnata celfyddydau, a phrofiad o ddadansoddi a defnyddio data i fireinio technegau marchnata a gwerthu. Hefyd bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i rannu syniadau a gwybodaeth yn effeithiol ag ystod eang o bobl, yn ogystal ag angerdd cryf dros y theatr.

Mae angen gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Dyddiad cau: 23/06/2019