MUSIC. THEATRE. WALES. Mae arnom angen Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu.

Cytundeb tymor penodol hyd ddiwedd Rhagfyr 2020 (rhan-amser)

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sy’n gallu cynnig 3 diwrnod yr wythnos. Mae’r cwmni wedi’i leoli mewn swyddfa fodern, ddeniadol sy’n rhan o adeilad rhestredig yn agos at orsaf Bae Caerdydd, a disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio oddi yno.

Cyflog: £27–30k yn dibynnu ar brofiad (pro rata)
 

Mae Music Theatre Wales yn un o’r prif gwmnïau opera gyfoes yn Ewrop, ac wedi’i gydnabod ers ei ffurfio yn 1988 fel grym pwysig ym myd yr opera, gan gynhyrchu gwaith newydd beiddgar sy’n cael ei nodweddu gan yr effaith gref a gaiff ar gynulleidfaoedd ac artistiaid fel ei gilydd. Rydym yn cydweithio â’r London Sinfonietta, prif ensemble gerddorol gyfoes y DU, sy’n perfformio ein holl gynyrchiadau gyda ni.

Yn 2020, byddwn yn cyflwyno dau waith newydd cyferbyniol:

Chwefror/Mawrth 2020

  • Mae Denis & Katya gan Philip Venables a Ted Huffman eisoes wedi profi’n llwyddiant ysgubol gyda’n cyd-gynhyrchwyr yn Opera Philadelphia, lle mae’r gwaith wedi cael ei gymeradwyo fel dull cwbl newydd o ddefnyddio opera a theatr gerdd i ymgysylltu â materion cymdeithasol cyfoes. Ochr yn ochr â hyn, byddwn yn rhedeg Prosiect Ymgynghorol a Chreadigol i Bobl Ifanc wedi’i anelu at bobl ifanc anodd eu cyrraedd yng Nghasnewydd a’r Wyddgrug.

Mehefin/Gorffennaf a thymor yr Hydref 2020

  • Bydd Violet yn waith cyfoes yr un mor bwerus, gan gyflwyno plot wedi’i ganoli ar fenywod a hwnnw’n gwbl wahanol i’r rhan fwyaf o’r canon operatig. Wedi’i chyfansoddi gan Tom Coult a’i hysgrifennu gan Alice Birch – awdur eithriadol a digyfaddawd ar gyfer y theatr, sy’n adnabyddus am ei phrif rannau cryf i fenywod – bydd Violet yn rhoi cyfle i Rebecca Frecknall, y cyfarwyddwr theatr arobryn, weithio ym myd opera am y tro cyntaf.

Mae cyfle wedi codi i benodi Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i ymuno â’n tîm, sy’n cynnwys Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Artistig, Rheolwr Swyddfa, a Gweinyddwr Artistig / Rheolwr Cwmni. Yn ogystal â’r tîm craidd hwn, mae ymgynghorydd y wasg llawrydd yn cefnogi gwaith y cwmni drwy gydol y flwyddyn. Yn ystod y cyfnodau cynhyrchu a theithio, mae personél y cwmni’n ehangu i gynnwys hyd at ddeugain o bobl, yn cynnwys timau creadigol, cantorion, cerddorion a staff technegol. Mae Music Theatre Wales yn elusen ac yn gwmni a gyfyngir gan warant, a chaiff ei reoli gan fwrdd o ymddiriedolwyr sy’n rhoi cefnogaeth i’r cwmni ar sail gwirfoddol.

Rydym yn chwilio am rywun all ddangos ymrwymiad gwirioneddol i’r math o waith rydym yn ei wneud; gellir gweld ein gwaith yn y gorffennol a’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol ar ein gwefan: musictheatre.wales

Sut i ymgeisio

Anfonwch eich cais at Carole Strachan trwy ebost yn unig: carole@musictheatre.wales

Dyddiad cau: 5pm Dydd Llun 25 Tachwedd

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd

Dyddiad cau: 25/11/2019