Mae’r Adran Gerddoriaeth yn Theatr Clwyd yn hwb ar gyfer cyflwyno cerddoriaeth yn y gymuned. Mae’r ffocws ar sicrhau mynediad at gerddoriaeth i bob person ifanc a rhoi cyfle iddynt ddysgu chwarae offeryn. Bydd yr adran yn adeiladu ar gryfder Gwasanaeth Cerddoriaeth Sir y Fflint, gan integreiddio ac adeiladu ar ragoriaeth nodedig ei waith hanesyddol. Gweledigaeth yr adran yw ceisio cyflwyno rhaglen waith sy’n ffrwyno pŵer cerddoriaeth i drawsnewid bywydau, a darparu dysgu creadigol ac ymgysylltu cymunedol. Ein nod ni yw cynnig y tiwtoriaid cerddoriaeth o’r safon uchaf bosib mewn lleoliadau addysgol a strwythurau llai ffurfiol, i holl aelodau’r gymuned leol eu mwynhau ac i wella iechyd a lles pobl. Hefyd cynnal a chyflawni cenhadaeth a gweledigaeth Theatr Clwyd.

 

Pwrpas y Swydd

Cefnogi’r  Cyfarwyddwr Cerddoriaeth i redeg Gwasanaeth Cerddoriaeth Theatr Clwyd yn hwylus gan sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei weithredu’n effeithiol, cyfrannu at ddatblygu a chyflawni amcanion busnes allweddol a datblygu partneriaethau a chyfleoedd busnes newydd.              

Dyddiad cau: 19/07/2020