3 diwrnod yr wythnos, contract 9 mis o 6 Ionawr 2020

Mae Tŷ Cerdd yn chwilio am Reolwr Cyllid a Gweinyddu dros gyfnod mamolaeth.

A ydych chi’n giamster ar reoli systemau ariannol (mae’r sefydliad yn rhedeg Xero) ac yn gallu darparu rhagolygon llif arian? A allwch chi ddatblygu arferion gweinyddol effeithlon a chreu modelau ariannol? A ydych yn nabod ac yn caru’r sîn gerddorol / celfyddydol yng Nghymru? Rydyn ni angen gweithiwr proffesiynol ymrwymedig sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol a llygad barcud am fanylion i ymuno â’n tîm bach prysur yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Dyddiad cau: 06/11/2019