Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi unigolyn profiadol a threfnus iawn i reoli'r tîm Blaen Tŷ yn Theatrau Sir Gâr.
Mae gan y Sir rai o'r cyfleusterau gorau yng Nghymru, gan gynnwys Theatr y Ffwrnes gwerth £15 miliwn a agorwyd yn Llanelli yn 2012.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am oruchwylio gweithrediadau blaen tŷ y theatrau o ddydd i ddydd mewn modd diogel, hwylus ac effeithiol. Bydd yn gyfrifol am fannau cyhoeddus, caffis a bariau yn y theatrau, gan sicrhau'r lefelau uchaf o wasanaeth cwsmeriaid a chroesawu cynulleidfaoedd ac ymwelwyr mewn modd cynnes, cyfeillgar a bywiog.
Bydd gennych brofiad blaenorol yn y sector lletygarwch, arlwyo neu fariau, a phrofiad o gyflawni canlyniadau a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i brofiad y cwsmer.

Mae gallu siarad y Gymraeg yn ofynnol ar gyfer cyflawni'r swydd hon. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Dyddiad cau: 23/06/2019