Mae Cwmni Ddawns ac Asiantaeth Greadigol Jukebox Collective yn chwilio am Reolwr Cyfranogiad Cymunedol profiadol i weithio o fewn ei hadran Cyfranogiad ac i ymuno a thîm bach yng Nghaerdydd. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus i gefnogi ac i weithio’n agos gyda’n gymuned i ddtablygu rhaglenni dawns o ansawdd uchel yn ogystal ag adeiladu strategaeth busnes i sicrhau cyflawniad ein DPA( Dangosyddion Perfformiad Allweddol)

 

Mi fyddwch chi yn rheoli ac yn cymryd cyfrifoldeb uniongyrchol dros bob agwedd o gyfranogiad cymunedol ar draws nifer o leoliadau, gan gynnwys rheoli llinell ar gyfer staff a thiwtoriaid llawrydd. Dylai bod diddordeb gennych chi mewn datblygu cymuned ffyniannus a chreadigol, yn ogystal â’r sgiliau technegol i yrru busnes marchnadol ymlaen. I fod yn llwyddiannus yn y rôl yma, rydych yn arweinydd tîm hyderus gyda phrofiad mewn swydd debyg. Rydych yn drefnus iawn gyda sgiliau gweinyddol cryf a’r gallu i weithio ar draws nifer o raglenni ar yr un pryd. Mae disgrifiad swydd lawn ar gael.

 

Lleoliad

Canolfan Cymunedol Butetown

40 Loudoun Square, Cardiff CF10 5UZ

 

Oriau

Rhan amser – 4 diwrnod 

 

Cyflog

£18,400

 

Gwefan

http://www.jukeboxcollective.com 

 

Ymgeisio

I ymgeisio, cysylltwch â jobs@jukeboxcollective.com / ffeindiwch y pecyn recriwtio wedi ei atodi

 

Dyddiad Cau

28/07/19 am hanner nos

 

Cyfweliadau

03/08/2019- 07/08/2019

 

Mae Jukebox Collective yn gyflogwr hawliau cyfartal

 

Dyddiad cau: 28/07/2019