Prosiect Celfyddydau Anabledd Cymru ydy MaDCaff, sy'n trefnu caffis dros dro a digwyddiadau meic agored, i roi cyfleoedd i bobl sy’n cael eu heffeithio gan salwch meddwl i arddangos eu doniau cerddorol a chefnogi eraill i wneud yr un peth. Mae hyn oll yn cael ei wneud mewn lleoliad hygyrch, gydag awyrgylch hamddenol, heb bwysau. Rydym yn gweithio'n galed i gael gwared ar y stigma sy'n gysylltiedig â salwch meddwl drwy ddangos model amgen - sy’n ymwneud â'r talent a'r creadigrwydd sydd yn cael eu hanghofio yn aml mewn pobl sy’n dioddef salwch meddwl, a hyd yn oed os yw hynny yn y gorffennol, mae’r stigma’n parhau. Rydym wedi cael rhywfaint o berfformiadau hollol syfrdanol dros y chwe blynedd diwethaf, ac rydym yn barod am lawer mwy wrth i MaDCaff droi’n genedlaethol, a lansio saith yn fwy o grwpiau MaDCaff ar draws Cymru.
Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am MaDCaff, fel gwirfoddolwr, perfformiwr, ne fel leoliad posibl, cysylltwch â'ch Swyddog Celfyddydau Anabledd Cymru.
Gogledd Dwyrain: Lowri-Mair Owen lowri@dacymru.com
Gogledd Orllewin: Alan Whitfield alan@dacymru.com
De: Sara Beer s.beer@dacymru.com
Gorllewin: Rachel Stelmach rachel@dacymru.com

Website: www.madcaff.rocks
Facebook: www.facebook.com/MaDCaff
Twitter: @themadcaf

Dyddiad cau: 28/02/2020