Diddordeb ym myd y theatr? Eisiau gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd y tu ôl i’r llen? Mwynhau gwaith technegol gan gynnwys ffilm, sain, goleuo? Eisiau dysgu mwy am y diwydiant? Dyma’r cyfle i chi!

Ar drobwynt y cyfnod mwyaf cyffrous yn ei hanes, mae’r cwmni theatr i blant a phobl ifanc yn chwilio am berson brwdfrydig ac uchelgeisiol i ymuno â’r tîm fel Technegydd Theatr dan hyfforddiant.

Os yw’r cyfle yma yn eich cyffroi hoffai Frân Wen glywed gennych chi.

Cyflog: Cyflog yn unol ag isafswm cyflog prentisiaeth
Lleoliad: Porthaethwy, Ynys Môn 
Dyddiad cau: 5pm, 29/08/19
Cyfweliadau: 04/09/19
Cychwyn y swydd: 09/09/19

Dyddiad cau: 29/08/2019